Veliki broj građana FBiH bez zdravstvenog osiguranja: Tuzlanski kanton sa 60.000 neosiguranih!

by admin
| 16:30
2702_jmbg
  •  
  •  
  •  
  •  

Zdravstvenim osiguranjem u Federaciji BiH nije obuhvaćeno više od 337.000 osoba ili oko 15 posto stanovništva, pa oni, u slučaju bolesti ili povrede, plaćaju sve zdravstvene usluge, izuzev hitne medicinske pomoći.

Riječ je o osobama koje ni po jednom osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju nisu stekla uslove za sticanje statusa osiguranika, uglavnom oosobama koje  nisu u radnom odnosu, nisu korisnici penzija, niti su prijavljeni zavodu za zapošljavanje, rečeno je u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Prema podacima Zavoda za 2011. godinu (pošto podaci za 2012. nisu ažurirani) najviše zdravstvstveno neosiguranih je u Unsko-sanskom kantonu – skoro 77.000, slijedi Tuzlanski kanton sa oko 60.000 i Zeničko-dobojski kanton sa skoro 55.000 neosiguranih – prenose agencije.

Gledano u odnosu na broj stanovnika, najslabija pokrivenost zdravstvenim osiguranjem je u Livanjskom kantonu, gdje trećina stanovnika nema osiguranje, a najbolja u Sarajevskom, gdje je zdravstveno neosigurano 5,5 posto stanovnika.

U Federaciji BiH u 2011. godini bilo je osigurano približno dva miliona ljudi.


Najviše osoba koje ostvaruju zdravstvenu zaštitu zaposleno je – njih 473.043, slijede penzioneri – 370.647, te nezaposlene osobe prijavljena na zdravstveno osiguranje – 230.731, dok 7.082 osoba samostalno uplaćuju doprinos za zdravstveno osiguranje.

U svojstvu članova porodice osiguranika pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruje nešto više od 800.000 osoba.

Najviše zdravstveno osiguranih je u Tuzlanskom kantonu, gdje zdravstveno osiguranje ima 438.000 stanovnika i ovaj kanton, nakon Zapadnohercegovačkog i Sarajevskog, ima najbolju pokrivenost stanovnika zdravstvenim osiguranjem.

Prosječna potrošnja po jednoj osiguranoj osobi u 2011. godini u Federaciji BiH iznosila je 576 KM.

Zdravstveni osiguranici u Federaciji BiH plaćaju participaciju za zdravstvene usluge, a vrsta i visina participacije zavisi od kantona do kantona, budući da je njeno određivanje u nadležnosti kantonalnih zakonodavnih tijela. Osim usluga u javnim zdravstvenim ustanovama, obaveznim osiguranjem u Federaviji BiH obuhvaćene su i neke zdravstvene usluge koje se pružaju u privatnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama.

Uglavnom su to usluge za koje se formiraju liste čekanja u javnim zdravstvenim ustanovama – poput ultrazvučnih pregleda, koler-dopera krvnih sudova, holtera EKG, amniocenteze i rehabilitacije, a obim ugovaranja usluga na račun zdravstvenog osiguranja u privatnim zdravstvenim ustanovama različit je od kantona do kantona, precizirano je iz Zavoda.

U zdravstvenom sektoru Federacije BiH u 2011. godini bilo je zaposleno 28.657 osoba, pri čemu su zdravstveni radnici i saradnici činili 73 posto.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.