UKC Tuzla: Od 1999. godine uradili više od 100 transplantacija bubrega!

by admin
| 13:37
1603_transplant
  •  
  •  
  •  
  •  

U više od 60 zemalja svijeta, svake godine drugi četvrtak u martu, obilježava se kao  Svjetski dan bubrega, na inicijativu koju je pokrenuo Joel Koppel, osnivač Međunarodne federacije fondacija za bubrege (International Federation of Kidney Foundations – IFKF).

Svjetski dan bubrega na prigodan način je obilježen i na UKC-u Tuzla.

Od septembra 1999. godine u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli urađeno je više od 110 transplantacija bubrega pri čemu su obuhvaćene  žive rodbinske, žive nerodbinske i kadaverične transplantacije bubrega.

U Univerzitetskom kliničkom centru postoje liste čekanja za transplantaciju, koje su  postignute u dogovoru sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo, ali na liste se može staviti samo deset posto od ukupne dijalizne populacije.To su pacijenti koji ispunjavaju medicinske i druge kriterije kao potencijalni primaoci bubrega.

Prema riječima doc.dr. Mithata Tabakovića, načelnika Klinike za interne bolesti liste čekanja  postoje i usklađene su sa Eurotransplantom i savremenim vodičima.

– Problem predstavlja to što liste čekanja nisu usklađene i objedinjene na nivou države. Zašto je to tako, postoji jako puno razloga, a osnovni je taj što mi u BiH nemamo jedinstveno tijelo koje bi na nivou države koordiniralo i objedinjavalo sve ove aktivnosti, a dok se ono ne formira ne možemo očekivati ni priključivanje  međunarodnoj organizaciji za razmjenu organa, tj. Eurotransplantu – kaže doc. dr. Tabaković.

Povodom obilježavanja 14. marta  – Svjetskog dana bubrega, nikada nije dovoljno iznova naglasiti da je bolest bubrega česta i štetna, ali da se može spriječiti i liječiti. Svjetski dan bubrega je prilika za obavještavanje i edukaciju nositelja zdravstvene politike, šire javnosti i osoba s najvećim rizikom obolijevanja od hronične bubrežne bolesti, o sve većoj proširenosti bolesti bubrega i njenoj povezanosti sa kardiovaskularnim, infektivnim i drugim bolestima.

Zbog povezanosti sa sve učestalijom šećernom bolešću i visokim krvnim pritiskom, odnosno bolestima srca i krvnih žila, predviđa se da će do 2015. godine prijevremeno u svijetu umrijeti oko 36 milijuna ljudi. Jedan od prvih koraka u razvijanju svijesti pojedinca i društva o važnosti bubrega je saznanje o njegovoj građi i funkciji, mehanizmima, načinima ranog prepoznavanja, sprječavanju i liječenju bolesti.

(TI/UKC Tuzla)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.