Tuzla dobila još jednog akdemika: Prof. dr. Enver Zerem postao član ANUBiH

by admin
| 9:29
1202_zerem
  •  
  •  
  •  
  •  

U okviru svečane sjednice Skupštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, održane u srijedu, 27. 2. 2013. godine, obavljena je promocija novih stalnih i dopisnih članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Od 40 prijedloga, koliko je razmatrano na Skupštini za nove dopisne članove, tajnim glasanjem izabrani su Enver Zerem (interna medicina – gastroenterologija), Asif Šabanović (upravljanje, energetska elektronika, robotika i mehatronika), Vladimir Beus (oblast šumarstva), Mirsada Hukić (mikrobiologija, virusologija, imunologija), Dževad Karahasan (književnost), Slavo Kukić (sociologija, politologija), Dubravko Lovrenović (povijest), Ljerka Ostojić (medicina – anatomija), Mirko Pejanović (politologija, sociologija), Miodrag Simović (pravo), te Mirjana Vuković (matematika).

Za članove izvan radnog sastava aklamacijom su izabrani državljani BiH koji žive u inozemstvu kao domaći članovi Akademije: Filip Čulo, Mithad Kozličić, Mustafa Kulenović, Asim Kurjak, Siniša Malešević i Safet Zec.Na istoj skupštini aklamacijom su izabrani i inozemni članovi izvan radnog sastava Branko Despot i Miro Jakovljević iz Hrvatske i Marko Mušič iz Slovenije.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine nastala je iz Naučnog društva koje je utemeljeno 1951. godine. Zakonom donesenim 1966. godine, ustanovljena je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kao najviša naučna i umjetnička institucija na prostoru države Bosne i Hercegovine. Zakonom je Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine stavljeno u zadatak da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke i umjetnosti, da organizira naučna istraživanja i umjetničke manifestacije, da objavljuje radove svojih članova i saradnika i da u cjelini brine o stanju i razvoju nauke i umjetnosti u zemlji. Akademija je u svom radu potpuno samostalna i slobodna, a rukovodi se isključivo principima i interesima nauke i slobodnog uvjerenja svojih članova. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ima svoj Statut, u kojem je regulisala sva pitanja organizacije, upravljanja i rada u svim oblastima u kojima djeluje.

Prof.dr. Enver Zerem primljen je u Odjeljenje medicinskih nauka ANU BiH kao istaknuti stručnjak i naučnik u oblasti interne medicine i gastroenterologije. U obrazloženju njegovog prijema u ANUBiH navedeno je, da se prof. Zerem prima u ovu najugledniju naučnu instituciju u našoj zemlji zbog svojih istraživanja u oblasti interne medicine a posebno u oblasti pankreatobilijarnog sistema i interventne ultrasonografije. Uključujući sve naučnike iz oblasti biomedicine, koji djeluju u Bosni i Hercegovini, prof. Zerem ima najveći broj publiciranih članaka u časopisima koji su citirani u najuglednijoj naučnoj bazi Current Contents.

Izborom prof. dr Envera Zerema u ANUBiH grad Tuzla i Tuzlanski kanton dobio je trećeg člana ove najuglednije naučne institucije. Uz ranije izabrane akademike prof. dr Husrefa Tahirovića i profesora Envera Mandžića Tuzlanski kanton, prema broju članova, participira u ANUBiH sa 5,45 posto.

(TI/UKC Tuzla)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.