SDA Tuzla podržava roditelje i djecu OŠ Jala: Plan „gašenja“ škole krši prava djece!

by admin
| 16:35
2502_skola_jala
  •  
  •  
  •  
  •  

Općinski odbor SDA Tuzla osuđuje postupke Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK koje u kontinuitetu, a posebno svojim posljednjim inicijativama, ugrožava rad obrazovnih ustanova na području općine Tuzla – istaknuto je na današnjoj press konferenciji predstavnika ove stranke u OV Tuzla.

U posljednje vrijeme smo svjedoci pokušaja tihog i perfidnog sprovođenja od javnosti osuđenog i odbačenog koncepta umrežavanja škola na području Tuzlanskog kantona, a danas se evo pokušava ugasiti Osnovna škola „Jala“, koja obrazuje oko 500 mališana sa područja naselja Zlokovac, Ši Selo, Stupine, Orašje i šire, radeći u dvije smjene

Napominjemo da je 23.11.2012. godine Vlada Tuzlanskog kantona na 60. redovnoj sjednici prihvatila inicijativu Ministarstva pravosuđa Tuzlanskog kantona kojom se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži da izmijeni raniju Odluku i obezbijedi pravo korištenja objekta „Doma armije“ za potrebe Općinskog suda u Tuzli.

Iako je Univerzitet u Tuzli uputio apel Vladi Tuzlanskog kantona da preispita usvajanje ove inicijative, odnosno da istu povuče iz dalje procedure, jer se u „Domu armije“ uz maksimalno korištenje prostornih kapaciteta izvodi nastava tri fakulteta, posljedice oglušenja aktuelne vlasti o taj zahtjev sada se reflektiraju na Osnovnu školu „Jala“gdje bi trebalo smjestiti dio Filozofskog fakulteta, Farmaceutski fakultet i Akademiju dramskih umjetnosti, uz gašenje ove tuzlanske osnovne škole i izmještanje djece u druge škole.

Napominjemo da roditelji smatraju da je ova škola sigurna za njihovu djecu, kao i to da su kroz dugi niz godina u nju uložili značajna materijalna sredstva, te je jedino ispravno da se i njihov stav ozbiljno uzme u razmatranje. Sva ova dešavanja nam daju za pravo da postavimo otvoreno pitanje: Kada će aktuelna vlast biti u funkciji građana?


SDA daje punu podršku roditeljima djece OŠ „Jala“ u zaštiti njihovih prava. Spomenutom inicijativom Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK krši prava i ugrožava sigurnost onih o čijim bi pravima trebalo najviše brinuti, a to su djeca i njihovi roditelji. Pozivamo Ministarstvo da izađe u javnost s Elaboratom o strategiji reorganizacije osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu te da upriliči javnu raspravu o tom dokumentu.

Pozivamo se na Konvenciju o pravima djeteta, a posebno na član 2 koji glasi: „Sva prava važe bez iznimke za svako dijete. Obaveza je svake države da djecu zaštiti od bilo kakve forme diskriminacije“, i član 3 : „Kod donošenja pravnih, političkih i društvenih odluka, najprije se u obzir moraju uzeti interesi djeteta“ – navedeoje i informaciji Službe za odnose s javnošću OO SDA Tuzla.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.