Instrukcija Vlade TK: Smanjiti broj institucionalno smještenih starih i iznemoglih osoba

by admin
| 6:54
0902_sastanak
  •  
  •  
  •  
  •  

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Sead Hasić, jučer je u prostorijama JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja održao sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona i direktorom službe za zapošljavanje Šemsom Berbićem.

Na sastanku su prezentirani pokazatelji i efekti primjene Zakona o zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom na broj lica koja se vode kao nezaposlena lica na biroima za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kao i primjena instrukcije za institucionalni smještaj i rezultati dosadašnjih aktivnosti i obaveza centara za socijalni rad sa područja kantona.

Ministartvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo je Instrukciju za institucionalni smještaj starih i iznemoglih osoba u stanju socijalne potrebe kojom je predviđeno da se u obzir, pored dohodovnog uzima i imovinski status osobe ili bližeg člana porodice.

Razlog tome je što je trenutno u ustanove na području našeg kantona smješteno 405 osoba, što prema procjeni resoronog ministarstva državu košta oko tri miliona maraka godišnje.

Prema riječima ministra Hasića „cilj je da poštujući ovu Instrukciju u institucije budu smještene isključivo one osobe o kojima nema ko da brine i koje istinski nemaju srodnika“.


(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.