Vlada TK dala saglasnost: Doktorski studij na Univerzitetu u Tuzli košta i do 15.000 KM!

by admin
| 10:51
0101_univerzitet
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o broju studenata za upis u treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i određivanju visine školarine u akademskoj 2012/2013. godini.

Shodno prijedlogu odluke na četiri odsjeka Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta data je saglasnost za upis po minimalno sedam, a maksimalno dvadeset studenata. Na Ekonomskom fakultetu, u zavisnosti od usmjerenja maksimalan broj studenata se kreće između tri i pet, dok je na Fakultetu elektrotehnike maksimalan broj studenata deset. Na fakultetu za tjelesni odgoj i sport, odsjek kineziologija minimalno se može upisati sedam, a na Filozofskom fakultetu minimalan broj studenata na sedam odsjeka predviđen je upis po minimalno tri kandidata.

Na Farmaceutskom fakultetu maksimalan broj kandidata je dvadeset, a na Mašinskom fakultetu u zavisnosti od usmjerenja maksimalan broj iznosi tri ili šest studenata. Na doktorskom studiju na Medicinskom fakultetu, odsjek Biomedicina i zdravstvo predviđen je upis minimalno petnaest, a maksimalno pedeset studenata. Na pet usmjerenja Pravnog fakulteta predviđen je upis po minimalno pet studenata, dok maksimalan broj studenata koji će se moći upisati na doktorski studij na četiri odsjeka Prirodno – matematičkog fakulteta iznosi po deset. Na pet odsjeka Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta predviđen je upis po minimalno jednog kandidata, a na tri odsjeka Tehnološkog fakulteta predviđen je upis po minimalno 5, a maksimalno 10 studenata po odsjeku.

Saglasnost nije data za upis studenata na treći ciklus studija na Odsjeku razredne nastave na Filozofskom fakultetu, jer je analizom utvrđeno da ovaj ciklus nije predviđen Pravilnikom o korištenju akademskih titula isticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu.

Predloženom odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, predviđeno je da studenti trećeg ciklusa studija plaćaju školarinu u iznosu od 9.000,00 KM na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 10.000,00 KM na Prirodno – matematičkom i Tehnološkom fakultetu, 12.000,00 KM na Edukacijsko – rehabilitacijskom, Farmaceutskom, Filozofskom, Medicinskom i rudarsko – geološko – građevinskom fakultetu, 14.000,00 KM na Mašinskom i Pravnom fakultetu 14.812,00 KM na Fakultetu elektrotehnike i 15.000,00 KM na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.