Vandredna sjednica Vlade TK: Akademija i fakulteti se izmještaju iz „Doma armije“!

by admin
| 13:39
0101_vlada_tk
  •  
  •  
  •  
  •  

U skladu sa dogovorom predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli, Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Komisiju koja će raditi na iznalaženju prostora za potrebe akademije i fakulteta koji se sada nalaze u „Domu vojske Federacije BiH“.

Akedemija i fakulteti koji koriste spoemenuti prostor, potrebno izmjestiti u drugi objekat/objekte na području Tuzle. Vlada je imenovala i Komisiju za pitanja rekonstrukcije i izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, čiji je zadatak da predloži rješenje i redoslijed aktivnosti, kako bi se počelo sa rekonstrukcijom postojećih i gradnjom novih objekata u kampusu Univerziteta.

Vlada je danas ovlastila Premijera Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Tuzlanskog kantona izvrši ocjenjivanje Sekretara Vlade, sekretara ureda pri Vladi Kantona i direktora samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija, a u skladu sa odredbama Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas donijela i Odluku o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Fatimu Alihodžić, dipl. pravnika na poziciju Kantonalnog pravobranioca, na period od četiri godine.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas privremeni Upravni odbor JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla. Odbor je imenovan do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže 60 dana.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.