Nova organizacija MUP-a TK: Inspektori moraju imati najmanje VII stepen stručne spreme

by admin
| 18:33
2712_policija
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Izmjene i dopune Pravilnika neophodne su zbog usklađivanja sa zakonom o matičnim knjigama, kao i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona.

Naime, donošenjem Zakona o matičnim knjigama na novi način je regulisana oblast upravnog nadzora u oblasti matičnih knjiga.

Ovim Zakonom i Pravilnikom o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga je propisano da poslove inspekcijskog nadzora obavljaju kantonalni inspektori iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, predviđeno je da policijski službenici, u pogledu stručne spreme, u činu “Mlađi inspektor” , “Inspektor” i “Viši inspektor” moraju imati najmanje VI stepen stručne spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova, dok policijski službenici u činu “Samostalni inspektor” i “Glavni inspektor” moraju imati najmanje VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS bodova.

Shodno naprijed navedenom ukazala se potreba da se dio Pravilnika u pogledu stručne spreme i uslova za obavljanje posla, uskladi sa izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK-a, a sve u cilju uspješnog i efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Ministarstva.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.