Saznajte sve o Bolonjskom procesu: Preuzmite „Studentski vodič“ Univerziteta u Tuzli

by admin
| 17:11
2212_bolonja
  •  
  •  
  •  
  •  

Na Univerzititetu u Tuzli, prije dva dana je održana  promocija brošure “Studentski vodič kroz Bolonjski proces”.

Bolonjski proces predstavlja najvažniji i najrasprostranjeniji reformski proces visokog obrazovanja u Evropi koja se opredijelila za stvaranje jedinstvenog akademskog prostora kao odgovor na sveukupan proces globalizacije i tehnološkog razvoja, u kojem će biti omogućena akademska i studentska mobilnost kao i prepoznavanje diploma.

Univerzitet u Tuzli je započeo implementaciju Bolonjskog procesa, po principima sadržanim u Bolonjskoj deklaraciji, među prvim, ne samo u BiH nego i u odnosu na zemlje u okruženju.

Sa uvođenjem Bolonjskog procesa počelo se još 2003. godine, ali je činjenica da i nakon toliko vremena, mnoga pitanja i dalje ostaju nejasna, kako studentima tako i nastavnicima.

Naime, Bolonjski proces je sa sobom donio značajne promjene u sistemu visokog obrazovanja, ali i izmjene zakonskih odredbi, što je kod određenog broja nastavnika i studenata, ali i kod šire javnosti, izazvalo brojne nedoumice po pitanju njihovih prava i obaveza koje imaju u skladu sa Bolonjskim principima.

Cilj i ovog Vodiča za studente bio je da se daju jasni, konkretni i pouzdani odgovori na neka pitanja vezana za implementaciju Bolonjskog procesa.

Studenti prve godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta su imali priliku dobiti brošuru „Studentski vodič kroz Bolonjski proces“ sa relevantnim podacima o studiranju na Univerzitetu u Tuzli.

Studentima su se obratili prof.dr. Rejhana Dervišević, prorektorica za nastavu i studentska pitanja i prof. dr. Zamir Mrkonjić, dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Dekan Zamir Mrkonjić je istakao važnost i značaj Vodiča za studente.

– U ovom Vodiču ćete pronaći odgovore na pitanja kojima nas zasipaju studenti, ovo je priručnik koji će studentima dobro doći, svima će biti jasniji proces studiranja po Bolonji. Također, ovdje ćete  pronaći upute na koji način se studenti mogu prijaviti za stipendije, o načinu polaganja ispita, nagrađivanju studenata, studentskim službama i studentskim organizacijama.

Osnovni cilj ovog Vodiča je postići bolju informisanost studenata, naročito brucoša, o pravima ali i obavezama koje imaju tokom studiranja, te bolju informisanost nastavnika i šire javnosti o načinu implementacije Bolonjskog procesa studiranja, ali i o svim prednostima koje on sa sobom nosi.

Ukupan tiraž Vodiča je 3.000 komada, što znači da će svi brucoši Univerziteta u Tuzli u narednim danima dobiti svoj primjerak.

Studentski vodič možete preuzeti i OVDJE.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.