Tuzlanski kanton: Povratnicima u RS omogućena zdravstvena zaštita u TK

by admin
| 6:46
1412_cekaonica
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku srpsku u JZU domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona.

Ovom Odlukom povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republku Srpsku omogućeno je ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona, te i utvrđeni izvori finasiranja tih prava.

Zdravstvena zaštita obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko – konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost sekundarnog i tercijarnog nivoa.

Uslovi za ostvarivanje prava su dokaz da je  povratnik imao status raseljenog lica saglasno Zakonu o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i CIPS lična kartu izdata u općini u Republici Srpskoj.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.