Inspekcije najavljuju pojačanu kontrolu tržnica – pijaca u TK: Kazne i do 1000 KM!

by admin
| 11:00
0806buvlj
  •  
  •  
  •  
  •  

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, tokom ovog mjeseca vršit će se pojačani nadzor nad radom tržnica – pijaca na malo i veliko na području Tuzlanskog kantona.

Akcija počinje danas, 14.11.2012. godine pa do okončanja nadzora nad svim tržnicama-pijacama na Tuzlanskom kantonu.

U ovim aktivnostima učestvovat će tržišno-turistička inspekcija  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Predmet kontrole tržnica – pijaca je ispunjenost uvjeta za obavljanje trgovačkih usluga u skladu sa članom 37., 39. i 40. Zakona o unutrašnjoj trgovini („Službene novine FBiH“ broj 40/10), kao i poštivanje tržišnog reda svake tržnice-pijace ponaosob, naročito u dijelu sklapanja ugovora sa korisnicima štandova.

Ukoliko inspektori utvrde da trgovci koji pružaju usluge tržnica-pijaca ne ispunjavaju propisane uvjete u skladu sa naprijed navedenim članovima Zakona o unutrašnjoj trgovini, pravnim licima izreći će se novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM u skladu sa članom 65. stav 1. tačka e., a za navedenu radnju bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona mole sve subjekte nadzora da ovo saopštenje prihvate kao edukativnu i preventivnu aktivnost ove Uprave i da otklone sve nedostatke iz nadležnosti tržišno-turističke inspekcije u oblasti ispunjenosti uvjeta za obavljanje trgovinskih usluga koji su propisani Zakonom o unutrašnjoj trgovini, sa posebnim akcentom na pridržavanje odredbi utvrđenog tržno-pijačnog reda i time izbjegnu eventualne neugodnosti kao i nepotrebne  finansijske izdatke.

Nakon ovog saopštenja inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona izvršit će inspekcijske nadzore u svim općinama i djelovati isključivo represivno izricanjem upravnih, prekršajnih i drugih mjera propisanih Zakonom.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.