„Trese“ se Univerzitet u Tuzli: Vlada mijenja Upravni odbor, rektor piše saopštenja!

by admin
| 22:15
0703_rektor
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog  kantona na svojoj sjednici održanoj 24.08.2012. godine, razrješila je prijevremeno četiri člana Upravnog odbora Univerziteta koje imenuje Vlada i umjesto njih imenovala je novih pet članova.

Ovom protivzakonitom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona direktno je prekršila  svoju Odluku kojom su propisani razlozi, principi i postupak prijevremenog razrješenja članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli, a što u ovom slučaju nije ispoštovala, navodi u saopštenju Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, a koje prenosi RTV Slon.

U saopštenju se dalje navodi da je navedena Odluka Vlade TK o razlozima, principima i postupku prijevremenog razrješenja članova Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli donešena je na temelju : Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,  Zakona o Vladi Tuzlanskog Kantona i  Zakona o Univerzitetu u Tuzli.

Odluka Vlade TK o prijevremenom razrješenju članova Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli je flagrantno kršenje ne samo navedene Odluke Vlada TK, već i četiri navedena  Zakona na kojima se ova Odluka temelji.

Nezakonito razrješenje članova Upravnog odbora Univerziteta je gruba povreda osnovnih principa međunarodne konvencije Magna Charta Univerzitatum potpisana u Bolonji 1988. godine, ali i drugih međunarodnih konvencija i historijskih civilizacijskih dostignuća zapadnih država i autonomije univerziteta.

Nezakonita Odluka Vlade TK o imenovanju novih privremenih članova Upravnog odbora Univerziteta je direktna politizacija i partokratizacija ovog organa upravljanja. Jedan od novoimenovanih članova Upravnog odbora ispred Osnivača je supruga poslanika u Parlamentu Federacije BiH, koji je ujedno i potpredsjednik jedne od koalicionih stranaka u Federaciji BiH na federalnom i na nivou Tuzlanskog kantona. Do preuzimanja dužnosti u Parlamentu Federacije BiH bio je više od deset godina u kontinuitetu Prorektor na Univerzitetu, a na kojem su takođe,  pored supruge zaposlene i dvije kćerke. Imenovanjem novih članova Upravnog odbora Univerziteta nepotizam je dobio partijsku, državno političku zaštitu.

Simptomatično, da je Vlada TK na svojoj službenoj web stranici oglasila da je „…utvrdila odgovarajuće prijedloge za razrješenje Predsjednika i članova Upravnih odbora“, a ustvari je izvršila nezakonita prijevremena razrješenja postojećih članova Upravnih odbora i imenovala nove, čime je dezinformisala javnost, stoji u saopštenju Envera Halilovića.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.