Vlada TK: Imenovanja u RTV TK, BKC-u, Službi zapošljavanja, ZZO TK…

by admin
| 13:25

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je danas donijela niz rješenja za imenovanje, razrješenje i privremeno imenovanje Školskih odbora, upravnih i nadzornih odbora i skupština i institucijama čiji su osnivači.

Vlada je tako donijela Odluku kojom određuje punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona u sastavu Mensur Begić, predsjednik i članovi Eldina Čustović i Omar Hadžić.

Vlada je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost Skupštini Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za privremeno imenovanje Omera Ročevića za predsjednika i članova, Fertika Glibanovića i Ervina Alibegovića, Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona , na period najduže 90 dana.

Vlada je imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, na period najduže do 90 dana u sastavu Zlatko Dukić, predsjednik i članovi Edis Bajić i Anel Delić.

Vlada je imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period od 4 godine u sastavu Mirsad Bajramović, predsjednik i članovi Biljana Bešić i Mirsad Kadić.

Vlada TK donijela je Odluku kojom imenuje punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u sastavu Hazim Nukić, predsjednik i Bilal Tulumović i Selma Jaganjac, članovi.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo TK. Rješenjem je imenovan UO Zavoda do okončanja postupka na osnovu kojeg će biti imenovan novi Upravni odbor u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu Muhamed Čajlaković, predsjednik i članovi Mirzet Turković,  Muradif Šarić, Aida Pašić i Ranko Pejanović.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.