Dvije škole sada jedna: Donesena odluka o spajanju Srednje ekonomske i Srednje trgovinske škole

by admin
| 8:18
0302_ekonomska
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je na svojoj posljendnjoj sjednici Elaborat o opravdanosti spajanja JU Srednja ekonomska škola Tuzla i JU Srednja trgovinska škola Tuzla i formiranje novog pravnog lica pod nazivom JU Srednja ekonomsko – trgovinska škola Tuzla.

Nakon usvajanja Elaborata Vlada je utvrdila i Prijedlog Odluke o spajanju spomenutih srednjih škola. Spajanjem ovih srednjih škola kao pravni sljednik formira se novo pravno lice pod nazivom JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla.

JU Srednja Ekonomsko – trgovinska škola Tuzla preuzet će zaposlenike koji na dan stupanja na snagu ove Odluke budu bili u radnom odnosu u JU Srednja ekonomska škola Tuzla i JU Srednja trgovinska škola Tuzla.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestat će mandat školskih odbora i direktora JU Srednja ekonomska škola Tuzla i JU Srednja trgovinska škola Tuzla, a na osnovu Odluke izvršit će se imenovanje privremenog školskog odbora i vršioca dužnosti direktora JU Srednja ekonomsko – trgovinska škola Tuzla.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.