ZZOTK-a: Zdravstvene ustanove pozvane na racionalizaciju utroška sredstava za lijekove!

by admin
| 7:02
0302_lijekovi
  •  
  •  
  •  
  •  

S ciljem razmatranja Informacije o potrošnji lijekova sa esencijalne liste u prvih pet mjeseci 2012. godine, Informacije o novoj pozitivnoj listi esencijalnih lijekova na Tuzlanskom kantonu, te Informacije o verifikaciji timova porodične medicine na Tuzlanskom kantonu, u organizaciji Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona prošle sedmice je organiziran sastanak sa direktorima i predstavnicima JZU domova zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona, JZU UKC Tuzla, JZU Opće bolnice Gračanica, Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Zavoda za javno zdravstvo TK.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Hazim Rančić detaljno je predstavio Izvještaj o potrošnji lijekova za prvih pet mjeseci ove godine, ukazao na posljedice i alarmantne procjene, te pozvao prisutne direktore na racionalizaciju utroška sredstava u smislu potrošnje lijekova.

U narednom periodu će, s ciljem izrade detaljne analize propisivačke prakse i analize potrošnje lijekova od strane svakog doma zdravlja, biti organizirani individualni sastanci sa domovima zdravlja pojedinačno u saradnji sa nadležnim institucijama, Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, Zavodom za javno zdravstvo TK i Ministarstvom zdravstva TK a sve kako bi se racionalizirala potrošnja sredstava po osnovu potrošnje lijekova sa esencijalne liste.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Maida Mulić je prezentirala analizu rada timova porodične medicine, koja je izvršena u skladu sa instrukcijom Ministarstva zdravstva TK, a u vezi sa verifikacijom timova porodične medicine, te izvijestila prisutne o pozitivnom izvještaju Komisije.

Ponovna kontrola timova će biti u septembru, a rezultati će služiti za planiranje i finansiranje u 2013. godini.

– Kontinuirano će se nastaviti sa provođenjem reformi kao i daljem razvoju zdravstvenog sistema u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Tuzlanskog kantona – istakla je ministrica zdravstva TK Nada Pavlović Čalić.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.