Produžena koncesija Rudnicima „Kreka“: Rudnici duguju nadoknade lokalnim zajednicama!

by admin
| 6:50
2404_rudnici
  •  
  •  
  •  
  •  

Jučer potpisanim Ugovorom o koncesiji između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK i Rudnika “Kreka” stvoreni su preduslovi za neometan nastavak proizvodnje uglja tokom 2012. godine u rudnicima Dubrave, Mramor, Šikulje i Bukinje.

Potpisivanjem ovog jednogodišnjeg ugovora rješava se pitanje eksploatacije za tekuću godinu, tokom koje se očekuje donošenje Zakona o konceseijama Federacije Bosne i Hercegovine, a što će omogućiti da se ugovori o koncesiji za ekploataciju uglja zaključuju na znatno duže periode.

Dugoročni ugovori za koncesije su posebno bitni za Rudnike “Kreka” iz razloga omogućavanja uslova da Rudnici u budućem periodu sklapaju duže, strateške ugovore o isporuci uglja, posebno ako se uzme u obzir planirana izgradnja Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla, istakli su danas ministar industrije energetike i rudarstva Željko Knežiček i direktor Rudnika Rešad Husagić.

Obzirom da je raspodjela sredstava prikupljenih od koncesija definirana tako da 80 posto sredstava ide lokalnim zajendicama na čijem se području vrši eksploatacija, ministar Knežiček je pozvao Rudnike da se pridržavaju reprograma za isplatu prethodnih dugovanja po ovom osnovu, a sve kako bi se općinama omogućio kvalitetniji razvoj.

Preostalih 20 posto sredstava koje se usmjeravaju u kantonalne budžete, Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo industrije, energetike i rudastva će usmjeriti u razvojne programe i dalja istraživanja pridodno – mineralnih resursa, istaknuto je prilokom potpisivanaj ugovora.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.