Čeka se privatizacija: Vlada TK-a priprema prodaju još četiri preduzeća!

by admin
| 7:40
21004_ttu
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je na posljednjoj sjednici Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2011. godinu.

U izvještaju  jeizmeđu ostalog navedeno da su Izrađivani kratki profili u svrhu pružanja inicijalnih podataka kupcima zainteresovanim za kupovinu imovine i državnog kapitala za preduzeća, Rudnik soli “Tuzla” d.d. Tuzla, Tvornica transportnih uređaja d.d. Tuzla, Livnica čelika d.o.o. Tuzla, a vođene su i aktivnosti na okončanju postupaka vezanih za prodaju državnog kapitala preduzeća “Konjuh” d.d. Kladanj.

Također, sačinjena je i lista preostalih neprivatiziranih preduzeća sa iznosom kapitala i kratkim osvrtom na aktivnosti koje su vođene na prodaji državnog kapitala, kao i spisak imovine preduzeća iz Brčko Distrikta i Republike Srpske, a koja se nalazi na području Tuzlanskog kantona i u nadležnosti su Kantonalne agencije za privatizaciju.

Agencija je u izvještajnom periodu ostvarila prihode u iznosu od 4.036.012 KM. Prihodi od prodaje državnog kapitala iznose 4.000.000 KM i odnose se na uplatu preostalog dijela kupoprodajne cijene po ugovoru o prodaji državnog kapitala RK “Vijenac” doo Lukavac.

Ukupni rashodi u 2011. godini iznose 3.620.009 KM od čega su 370.158 KM izdaci nastali tekućim poslovanjem Agencije, a na Kantonalni depozitni račun prebačeno je 3.249.850 KM.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.