Nova mjera za maloljetne prijestupnike u Tuzli: Umjesto pritvora društveno korisni rad!

by admin
| 8:05
01_tuzla
  •  
  •  
  •  
  •  

U prostorijama Centra za socijalni rad Tuzla, jučer je obavljeno potpisivanje Sporazuma sa javnim preduzećima i nevladinim organizacijama o provođenju odgojne preporuke za maloljetnike – rad u korist humanitarne organizacije ili lokalne zajednice.

Potpisivanje ovog Sporazuma jedna je od aktivnosti iz Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera koji je izradila ekspertna radna grupa  formirana na incijativu UNICEF-a BiH i Biroa za ljudska prava Tuzla od strane općine Tuzla.

Općinsko vijeće Tuzla usvojilo je akcioni plan u oktobru 2011.god. koji sadrži dva strateška cilja – kreiranje uslova za efikasnu primjenu alternativnih mjera prema maloljetnicima koji su prekršili zakon i razvijanje sistemske prevencije za maloljetničko prijestupništvo u Općini Tuzla.

Sporazume su potpisali Centar za socijalni rad Tuzla i JKP „Komemorativni centar“ Tuzla, JKP „Saobraćaj i komunikacije Tuzla“ d.o.o., JU „Dom penzionera„ Tuzla i nevladina organizacija „Snaga žene“ Tuzla.

Ovaj sporazum se odnosi na odgojnu preporuku koja se izriče za počinioce krivičnog djela u dobi od 14 do 18 godina, a odnosi se samo one maloljetnike koji su prvi put počinili lakše krivično djelo, za koje je perdviđena kazna zatvora u trajanju do tri godine.

Na ovaj način maloljetna osoba ima priliku da obavlja društveno korisni rad uz redovno školovanje i u skladu sa svojim mogućnostima i godinama.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.