Vlada TK-a: Objavljene liste studenata i učenika kojima su odobrene stipendije Ministarstva za boračka pitanja

by admin
| 10:02
vlada_tk
  •  
  •  
  •  
  •  

Na osnovu rješenja Ministarstva za boračka pitanja dana, jučer su objavljene Konačne liste kandidata kojima su odobrene stipendije za školsku / studijsku 2011/2012. godinu.

Kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija, obavezni su zaključiti ugovor o stipendiranju, a o terminu potpisivanja ugovora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava informisanja: web stranica Vlade Tuzlanskog kantona, oglasne ploče općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnih boračkih saveza i udruženja.

Prilikom potpisivanja ugovora, kandidati u statusu studenata, obavezni su sa sobom ponijeti uvjerenje o upisu u ljetni semestar, a potpisivanje ugovora će se obavljati u općinama prema mjestu prebivališta kandidata.

Svi kandidati (učenici i studenti) koji nisu priložili kopiju tekućeg / štednog računa, obavezni su, isti dostaviti u Ministarstvo , zaključno sa 20.04.2012. godine.

LISTE MOŽETE VIDJETI PUTEM SLIJEDEĆIH LINKOVA:

UČENICI (KATEGORIJA DEMOBILISANI BORCI)

STUDENTI (KATEGORIJA DEMOBILISANI BORCI)

IZUZETNO USPJEŠNI STUDENTI

IZUZETNO USPJEŠNI UČENICI

UČENICI (KATEGORIJA PORODICE ŠEHIDA)

STUDENTI (KATEGORIJA PORODICE ŠEHIDA)

STUDENTI (KATEGORIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA)

UČENICI (KATEGORIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA)

(TI)

Napomena: Tekst objavljen u skladu sa ugovorom o međusobnim pravima i obavezama Vlade Tuzlanskog kantona i Promus media d.o.o.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.