Vlada TK-a: Planirana sredstava za pripravnički staž članova braniteljskih porodica!

by admin
| 19:44
Vlada_TK-a_0101
  •  
  •  
  •  
  •  

Na današnjoj sjednici Vlade TK-a donesena je i Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica.

Ovom Odlukom se utvrđuju uslovi, kriteriji i postupak za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje pripravničkog staža putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona, iz februara 2012. godine, predviđeno je da pored Službe za zapošljavanje i ministarstva mogu planirati sredstva u cilju otvaranja novih radnih mjesta, namijenjenih zapošljavanju branitelja i članova njihovih porodica.

U cilju stvaranja preduslova za brže zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica, planirana su sredstva u srhu finansiranja obavljanja pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica prijavljenih na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme odnosno visokog obrazovanja.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.