Sa promjenom zakona: Osniva se Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju

by admin
| 8:09
vlada_tk
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona jučer donijela odluku o utvrđivanju prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli.

S obzirom na to da je Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona izmjenjen i dopunjen, gdje je predviđeno da Inspekcija za obrazovanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona pređe u sastav Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli se nastoji se jasnije precizirati pojedina zakonska rješenja, kao i uskladiti Zakon o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli sa izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Usklađivanje Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli sa Zakonom o osnovnim odgojem i obrazovanjem, odnosi se na strukturu školskog odbora, na prestanak mandata školskog odbora i imenovanje privremenog školskog odbora, na proceduru vezano za imenovanje direktora Zavoda kao i na sam nazdor nad provođenjem ovog zakona.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.