Predavanje u Tuzli: Formirati mrežu ustanova za tretman akutnog infarkta srca

by admin
| 18:20

U cilju povećanja efikasnosti i koordinacije između primarne zdravstvene zaštite i Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, juče su organizovana predavanja koja su osmišljena i planirana kao sveobuhvatna prezentacija rezultata i iskustava u liječenju bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, metodom hitne perkutane koronarne intervencije.

Izbor teme “Primarna PCI u tretmanu STEMI” govori u prilog raznovrsnosti podataka koji su prezentovani tokom stručnog skupa.

Prema riječima načelnika klinike za kardiovaskularne bolesti, doc. dr. Elmira Jahića potrebno je staviti akcenat na formiranje mreže zdravstvenih ustanova u zbrinjavanju akutnog infarkta miokarda.

“Formiranjem mreže zdravstvenih ustanova, uz njihovu međusobnu koordinaciju, stvorili bi preduslove za dobro organizirane službe u tretmanu akutnog infarkta srca. Kvalitetan i pravovremen tretman ove potencijalno izuzetno smrtne bolesti mora biti primarni zadatak zdravstvene zajednice”, kaže doc. dr. Jahić.

(TI/UKC Tuzla)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.