Kolegij Gradonačelnika Tuzle: Prezentiran Nacrt Regulacionog plana “Solana Sjever”

by admin
| 17:04

U prostorijama Gradske uprave Grada danas je održana 11. sjednica Kolegija Gradonačelnika Tuzle, na kojoj se, po ranije utvrđenom Dnevnom redu, razmatralo ukupno devet tačaka Dnevnog reda:

Na početku sjednice usvojen je prijedlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja readmisiranih povratnika u gradu Tuzla za period 2015.-2018. godina.

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline i UO Zavod za urbanizam Tuzla, prezentovali su Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline Solana Sjever u Tuzli.

Razvojem grada prema istoku, ovaj industrijski dio grada dugi niz godina je bio zapostavljen. Usvajanjem Regulaciog plana stvorit će se pretpostavke za revitalizaciju ove gradske zone.

Na dnevnom redu su se našli i Nacrt Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline Pecara 2 u Tuzli i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline Grabov potok kolektivno-individualno stanovanje u Tuzli.

Formiranje privrednih zona na krajnjem zapadu urbanog područja grada, potvrđuje opredjeljenja o izmještanju proizvodnih kompleksa iz gradskih prostornih cjelina, te oslobađanju prostora za gradnju odgovarajućih gradskih sadržaja koji stanovnicima predmetnih prostornih cjelina, kao i gravitirajućim cjelinama, pruža kvalitetne sadržaje koji obogaćuju i unapređuju način života.

Predstavljenim projektima Grad Tuzla nastoji stvoriti povoljne uvjete investitorima za legalnu gradnju. Prilikom izrade Projekcije izgradnje i ređenja ove prostorne cjeline, zadržana su osnovna opredjeljenja i smjernice date Prostornim planom Grada Tuzla za period 2010.-2030.

Pored navedenih, razmatrane su i ostale tačke Dnevnog reda:

– NACRT ODLUKE O UTVRĐIVANJU ZONA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

– IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE/GRADA TUZLA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2014. GODINE

– IZVJEŠTAJI O RADU I POSLOVANJU ZA 2014. GODINU JAVNIH PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ GRAD TUZLA:

a) Izvještaj o radu i poslovanju JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla – Inkubator „Lipnica” d.o.o. za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine

b) Izvještaj o poslovanju JP „Biznis inovacije i tehnologije” d.o.o. Tuzla za 2014. godinužc) Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica” d.o.o. Tuzla za 2014. godinu

– ANALIZA PROBLEMATIKE ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE/GRADA TUZLA S POSEBNIM AKCENTOM NA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH – PRIJEDLOG MJERA

(TI/Grad Tuzla)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.