Noćne temperature ispod 12 stepeni: Produžava se sezona grijanja u Tuzli

by admin
| 13:36

Danas, 15. aprila, bi zvanično trebala biti završena sezona grijanja za korisnike usluga sistema daljinskog grijanja Tuzla.

Međutim, u skladu sa Opštim uslovima koji određuju kraj sezone grijanja, sezona će biti produžena.

-Distributer isporučuje toplinsku energiju kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno sezona grijanja može početi (najranije) 01. oktobra a završiti (najkasnije) 30. aprila, ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 12°C ili više za kraj sezone – navedeno je u Opštim uslovima.

Preduzeće ”Centralno grijanje” d.d. Tuzla u skladu sa navedenim od 12. aprila 2015. godine prati i mjeri temperature vanjskog zraka u 21. sat.

Tako je prvog dana mjerenja u 21 sat temperatura vanjskog zraka iznosila 11,3°C, dan kasnije, 12,9°C, dok je sinoć izmjereno  8,9°C, čime se nisu stekli uslovi za kraj sezone grijanja.

Svaki dan produžene sezone grijanja se naplaćuje po važećem cjenovniku.

(Tuzlainfo)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.