Uprava za inspekcijske poslove TK: Počinje akcija nadzora u oblasti građevinskih proizvoda

by admin
| 12:22

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, urbanističko-građevinski inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u periodu 15.04.2015. do 15.06.2015. godine, će vršiti  inspekcijski nadzor vezan za primjenu propisa iz oblasti proizvodnje i ugradnje građevinskih proizvoda kod pravnih i fizičkih lica na području Tuzlanskog kantona, te s tim u vezi obavještavamo javnost o slijedećem:

Odredbama  Čl. 11 Zakona o građevinskim proizvodima („Službene novine F BiH“, broj 78/09) i na osnovu njega donesenih propisa, između ostalog je propisano da se građevinski proizvod može staviti na tržište, distribuirati i upotrijebiti samo ako je dokazana njegova upotrebljivost.

Upotrebljivost građevinskog proizvoda dokazuje se, zavisno od njegove vrste i tehničke specifikacije, dokumentom o usklađenosti koji se izdaje nakon provođenja, odnosno osiguranja provođenja plana kontrole i ispitivanja u procesu proizvodnje.

I – Predmet kontrole tokom inspekcijskog nadzora kod proizvođača građevinskih proizvoda će biti:

 • Plan stalne fabričke kontrole i ispitivanja za građevinske proizvode koje je proizvođač dužan izraditi u odnosu na vrstu i tehničku specifikaciju građevinskog proizvoda;
 • Izvještaji o ispitivanju tipa građevinskog proizvoda, odnosno atestna dokumentacija građevinskog proizvoda izdata od strane ovlaštenog pravnog lica koje provodi radnje ispitivanja građevinskog proizvoda, odnosno akreditiranog tijela, a na zahtjev proizvođača podnesen u skladu sa planom kontrole i ispitivanja;
 • Izjava o usklađenosti građevinskog proizvoda izdata od strane proizvođača građevinskog proizvoda, kojom se potvrđuje da su provedene i/ili da se provode skupine radnji određene za ocjenjivanje usklađenosti građevinskog proizvoda, te da je dokazana usklađenost građevinskog proizvoda sa tehničkom specifikacijom, odnosno da je obezbijeđena garancija na građevinski proizvod;
 • Tehničko uputstvo proizvoda, koje je proizvođač građevinskog proizvoda dužan izraditi na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini a prije distribucije i ugradnje građevinskog proizvoda.

Subjekti nadzora na koje se odnosi inspekcijski nadzor iz oblasti proizvodnje građevinskih proizvoda su pravna i fizička lica, registrirana na području Tuzlanskog kantona, a koja vrše proizvodnju građevinskih proizvoda, odnosno proizvode bilo koji proizvod proizveden za trajnu ugradnju u građevine, što uključuje visokogradnju i niskogradnju.

Ovim putem obavještavamo proizvođače građevinskih proizvoda, da spisak ovlaštenih pravnih lica koja provode radnje ispitivanja građevinskog proizvoda, odnosno spisak akreditiranih tijela, mogu pronaći na web portalu Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine „BATA“ – www.bata.gov.ba , kao i na web portalu Federalnog ministarstva prostornog uređenja – www.fmpu.gov.ba .

II – Predmet kontrole tokom inspekcijskog nadzora kod izvođača građevinskih objekata, će biti provjera:

 • da li građevinski proizvod prije ugradnje posjeduje izjavu o usklađenosti;
 • da li građevinski proizvod prije ugradnje posjeduje tehničko uputstvo;
 • da  li se provode druge mjere osiguranja i kontrole kvaliteta građevinskog proizvoda određene projektno-tehničkom dokumentacijom;
 • da li se poduzimaju odgovarajuće mjere osiguranja da tehnička svojstva građevinskog proizvoda od preuzimanja do ugradnje ostanu nepromijenjena.

Subjekti nadzora na koje se odnosi inspekcijski nadzor iz oblasti upotrebe, odnosno ugradnje, građevinskih proizvoda su pravna i fizička lica u svojstvu izvođača građevine za koje je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona ili nadležne općinske službe izdalo odobrenje za građenje.

Odredbama Čl. 46 i Čl. 48 Zakona o građevinskim proizvodima („Službene novine F BiH“, broj 78/09) propisana je upravna mjera izricanja rješenja o zabrani stavljanja na tržište, distribuciju i/ili ugradnju građevinskih proizvoda ako ne ispunjavaju zahtjeve propisane navedenim Zakonom i propisima donesenim na osnovu istog.

 Članom 192. Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine TK“, broj 10/12), za subjekt nadzora koji u postupku preduzimanja korektivnih mjera ne postupi u skladu sa rješenjem kantonalnog inspektora, predviđene su novčane kazne:

 • od 4.000,00 KM do 15.000,00 KM za pravno lice;
 • od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu;
 • od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM za odgovorno fizičko lice. 

Uz edukativni i preventivni  karakter  ovog Saopštenja, kojim smo nastojali upoznati i podsjetiti subjekte nadzora na njihove obaveze koje proističu iz važećih zakona,  istovremeno ih upozoravamo da će urbanističko-građevinski inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona na prekršioce primjenjivati zakonom pedviđene represivne mjere.  Stoga apelujemo na sve subjekte nadzora da svoje poslovanje pravovremeno usklade sa važećim propisima i time izbjegnu eventualne neugodnosti i nepotrebne finansijske troškove.

(Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.