CCI: Tuzla i Doboj u najvećoj mjeri povećali plate administraciji

by admin
| 7:20
0308opctz

Lokalna uprava za kvalitet života građana u proteklih godinu dana nije učinila skoro ništa na smanjenju javne administracije – navodi su na početku teksta CCI-a koji prezentira rezultate projekta kojim su obradili kvalitet života u 14 opština u BiH.

 

U sklopu ovog Projekta provedena je i anketa u svih 14 gradova o percepciji kvaliteta života od strane samih građana.

 

U prosjeku, građani su najviše zadovoljni pruženim komunalnim uslugama, zatim slijede primarna zdravstvena zaštita, javni prevoz, kultura, sport i turizam. Na posljednjem mjestu su putna infrastruktura i podsticaji za zapošljavanje.

 

Broj činovnika u poređenju sa brojem stanovnika opština u odnosu na 2009. godinu u većini opština je ostao isti, ili je pogoršan, a po glomaznosti administrativnog aparata i dalje prednjače Mostar i Trebinje, gdje već na 200 stanovnika dolazi 1 činovnik.

 

Većina opština je doduše, zbog značajnog smanjenja budžeta, smanjila  primanja zaposlenih u lokalnoj administraciji, ali gledajući procentualno, izdvajanja za plate administracije su mahom porasla. Tako su najdrastičniji primjeri Doboj i Tuzla, gdje su izdvajanja za plate administracije porasla sa 18 na 30, odnosno sa 19 na 26 posto opštinskog bužeta.

Najveću uštedu u ovoj oblasti napravila je opština Zenica, koja je izdvajanja za plate smanjila sa 20 na 14 posto, te procentualno gledano, zajedno sa Banjalukom najmanje troši za plate administracije.

 

Vrlo malo je učinjeno i na smanjenju odborničkih/vijećničkih paušala, pa su oni uglavnom ostali na nivou iz 2009. godine, izuzev opština Pale, Foča, Tuzla i Doboj, koje su vršile smanjenja na nivou 10-30 posto.

 

Kvalitet i cijena komunalnih usluga drastično varira u pojedinim opštinama. U većini opština došlo je do poskupljenja cijene odvoza čvrstog otpada, a cijena vode povećana je u opštinama Bijeljina, Tuzla, Livno, Široki Brijeg i Trebinje. Najskuplji mjesečni izdaci za vodu i kanalizaciju su u Bijeljini i iznose 2.04 KM/³, a najniži u Zenici i iznose 0,60 KM/m³.

 

Tuzlainfo / CCI

Foto: Arhiva

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.