Toplifikacija u Tuzli: U planu priključenje indvidualnih objekata u pet mjesnih zajednica!

by admin
| 17:17

U okviru projekta toplifikacije stambenih objekata u Tuzli, nastavljaju se intenzivni radovi na širenju mreže vrelovodnog sistema i priključenja domaćinstava na sistem daljinskog grijanja u MZ Bukinje – navodi se u informaciji Stručne službe za poslove Gradonačelnika i koordinaciju rada gradskih službi

U sklopu procesa toplifikacije koje je Općina (Grad) Tuzla uradila u periodu 2001.-2014. godine ukupno je priključena instalisana snaga je 38.081,83 kW (38,08 MW), 337 objekta (stambeni, ustanove, škole, bolnice) priključeno je na sistem, priključeno ukupno 3962 stambene jedinice na sistem daljinskog grijanj. Ukupna površina grijanja na osnovu projekata toplifikacije je 256.373,32 m

Nakon što je završena aktivnost priključenja 21 stambenog objekta kolektivnog stanovanja u Mjesnoj zajednici Kreka u Tuzli, sa ukupnim brojem od 330 stanova, trenutno se radi se na instalaciji vrelovodne mreže na više lokacija.

Sve mjere i aktivnosti koje se poduzimaju su u cilju zaštite čovjekovog okoliša i stanovanja, te što boljeg životnog komfora. Ovo je jedan od ciljeva Strategije razvoja Grada Tuzla. Tuzla je danas, ali i zadnjih 30 godina najveći sistem daljinskog grijanja u BiH i jedan od najvećih u jugoistočnoj Europi na bazi kogeneracije.

U ranijem periodu poništena je privatizacija ovog preduzeća, te građanima vraćeno blizu 70 km vrelovodne mreže i upravna zgrada ovog preduzeća.

Uslijedila je i finansijska konsolidacija preduzeća, čime se uspjelo vratiti 13.5 miliona KM zatečenog duga. Time je JP Centralno grijanje steklo status jedne od najuspješnijih firmi u gradu Tuzla i jednog od najstabilnijih preduzeća koje se bavi isporukom toplotne energije u BiH.

Pored toga, što je od privatizacije spašeno više od 70km, uspjelo se izgraditi dodatnih 70km vrelovodne mreže.

Usvojen je i plan toplifikacije za nove 32 zone, uglavnom individualnih objekata.  U planu je tokom tekuće godine realizirati toplifikaciju nove 32 zone i to  individualne stambene objekte u naseljima Bukinje, Šićki Brod, Kula, Tušanj i Batva.

Za sve ove projekte je pripremljena tehnička dokumentacija, a planirana je i izrada tehničke dokumentacije za priključenje i ostalih novih zona toplifikacije, uglavnom se radi o individualnim stambenim objektima.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.