Tuzlanski kanton: Naložena sanacija puta do Muške vode i mosta na putu Ljubače-Suha

by admin
| 12:10

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o proglašenju ceste Kladanj-Brataljevići-Milankovići – spoj sa R404 od značaja za Tuzlanski kanton.

Ovom odlukom zadužena je Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da u Plan rada i finansijski plan za 2015. godinu, uvrsti sredstva za sanaciju ove putne komunikacije.

Razlozi za proglašenje ove dionice putem od značaja za Tuzlanski kanton su pokrenute aktivnosti na uspostavljanju procesa proizvodnje u rudniku nemetala (magnezita) Kladanj, kao i činjenica da preduzeće „Muška voda” doo Kladanj počinje izgradnju fabrike za flaširanje i distribuciju vode na ovom lokalitetu.

Pored toga, u protekloj godini je za goste ponovo otvoren hotelski kompleks „Muška voda”. Budući da se radi o cesti koja je jedina komunikacija sa tim područjem, proglašenje od značaja za TK je u cilju ubrzanja i poboljšanja privrednog i turističkog razvoja općine Kladanj i Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje Javnu ustanovu Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da u Plan rada i finansijski plan za 2015. godinu uvrsti sredstva za izvođenje radova na rekonstrukciji i saniranju prilaza mostu na rijeci Spreča, na putu Ljubače – Suha.

(TI) / Foto: Most na Spreči koji čeka rekonstrkciju (foto by Tuzlanski.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.