Odlazeća Vlada TK dijeli funkcije: Novi odbori „Konjuha“, „Spreče“, Službe za zapošljavanje…

by admin
| 15:00

I na danas održanoj sjednici odlazeća Vlada TK je „kadrovirala“, postavljajući podobne kadrove u upravne i nadzorne odboreinstitucija čiji je osnivač ili (su)vlasnik.

Tako je u okviru kadrovskih pitanja Vlada TK imenovala privremeni Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje TK do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca. U sastavu Upravnog odobra je Mirsad Bajramović, predsjednik i članovi Husein Kurtić i Miralem Softić.

Donesena je i Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva «Konjuh» Kladanj, predstavnika 67% državnog kapitala u sastavu Mirza Kuluglić, diplomirani ekonomista, Fadila Hodžić, diplomirani pravnik.

Predstavnici malih dioničara, vlasnika 33% kapitala Društva, predložit će svog predstavnika u Nadzorni odbor. Skupština Dioničkog društva «Konjuh» Kladanj će, u skladu s ovom odlukom, privremeno imenovati Nadzorni odbor na period do 90 dana.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča” d.d. Tuzla u sastavu Munib Efendić, dipl. politolog, Bego Džebo i Nail Šećkanović, diplomirani ekonomisti.

Vlada je također donijela niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.