Tuzla sanira posljedice prirodne nesreće: Zemljište za izgradnju kuća dobilo 39 korisnika

by admin
| 16:17

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović potpisao je danas ugovore o regulisanju međusobnih odnosa, po osnovu prenosa prava vlasništva na nekretninama sa 39 korisnika čije su kuće uništene u prirodnoj nesreći – klizištem.

Riječ je, kako je rečeno, o korisnicima koji su po prvom javnom konkursu za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, ostvarili pravo na dodjelu zemljišta u svrhu izgradnje invididualnog stambenog objekta. 

Potpisnicima ugovora uručene su odluke Gradskog vijeća, te ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza, između Grada Tuzle i korisnika parcela. Na ovakav način će biti spriječena svaka eventualna zloupotreba. 

Nakon što je Tuzla, na osnovu stručne procjene, prva proglasila stanje elementarne nepogode, neprekidnim radom štaba od 70 osoba, na padinama oko Tuzle, interventnom sanacijom je spašeno više od 4.000 kuća. 

Kako je saopćeno, dosad su objavljena dva javna konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada osobama s nastradalih područja grada Tuzla u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata, na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Tuzle. 

Prvim konkursom je bilo obuhvaćeno 49 parcela na lokacijama k.o. Breške, k.o. Plane, k.o. Solina i k.o. Tuzla I. Po okončanju konkursne procedure dodijeljeno je ukupno 39 parcela na četiri lokacije, uz napomenu da je za neke lokacije bilo više interesenata, dok za određeni broj lokacija nije bilo interesenata. 

Na osnovu odluke Gradskog vijeća Tuzla od 29. decembra 2014. godine raspisan je drugi javni konkurs za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu grada Tuzla osobama sa nastradalih područja grada Tuzla u svrhu izgradnje individulanih stambenih objekata, na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Tuzla. 
Konkursom je obuhvaćeno 26 parcela na lokacijama k.o. Breške, k.o. Pasci donji, k.o. Solina, k.o. Slavinovići i k.o. Simin Han. 

U toku su aktivnosti Gradske uprave Tuzla na dobijanju sredstava od Federalnog Fonda, UNDP-a, stranih donatora i ambasada, za financiranje pomoći za gradnju i obnovu kuća, kao i za definitivnu sanaciju klizišta. 

U Konačnom izvještaju o procjeni šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom iz maja 2015. godine, evidentirano je 1.336 oštećenih i 112 potpuno uništenih objekata, što iznosi ukupno 1.448 objekata. 

U ovaj iznos nisu uključene štete na pomoćnim objektima i vikendicama. 

Procijenjena vrijednost potpuno uništenih i oštećenih objekata iznosi oko 15,2 miliona KM, od čega se šteta na uništenim objektima procjenjuje u iznosu od oko 4,6 miliona KM, navodi se u saopćenju Gradske uprave Tuzla.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.