Grad Tuzla: Počela prijava planirane poljoprivredne proizvodnje

by admin
| 9:30

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Tuzla, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su u skladu sa Pravilnikom o upisu Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, obavezni prijaviti planirani obim i vrstu poljoprivredne proizvodnje na registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, za 2015. godinu, najkasnije do 31.03.2015. godine.

Naglašavamo da se, planirani obim i vrste poljoprivredne proizvodnje po kulturama, kao i brojno stanje stočnog fonda po vrstama, mogu prijaviti samo jednom u toku godine, najkasnije do 31.03.2015. godine.

Upozoravaju se poljoprivredni proizvođači da je prijava poljoprivredne proizvodnje na gazdinstvu obavezna i uvjet je za ostvarivanje prava na bilo koji oblik novčane podrške iz primarne poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini.

Prijave se podnose na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzla, svakog radnog dana, u vremenu od 8 do12 sati, kao i elektronski, sa internet stranice Grada Tuzla: www. tuzla.ba .
Popunjene prijave se predaju putem pisarnice Grada Tuzla.

Sva dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti neposredno u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla, ili putem telefona broj: 035/307-413.

(Tuzlainfo/Grad Tuzla)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.