Protestna kafa novinara u Tuzli: Medijska prava u BiH su brutalno ugrožena

by admin
| 16:19

Kako bi se skrenula pažnja javnosti na sve učestalije napade na novinare i medije uopće, Klub novinara Tuzla organizovao je protestnu novinarsku kafu u cilju solidarnog podržavanja kolega i zaštite medijske branše.

Novinari, okupljeni na današnjem protestnom sastanku Kluba novinara Tuzla, javnosti su uputili Proglaas u kojem se navodi:

Novinari i novinarke BiH, cjelokupna medijska zajednica i građani ove države suočili su se posljednjih dana sa brutalnim ugrožavanjem medijskih sloboda i sigurnosti novinara. Fizički napadi na novinarske ekipe BNTV i TVSA, sudska zabrana objavljivanja informacija za FTV, upad policije u redakciju portala Klix, uskraćivanje akreditacije novinarima BN televizije za ulazak u Palatu predsjednika Republike Srpske i verbalni napad na urednike portala Tačno.net, samo su dio od 400 registriranih slučajeva kršenja slobode izražavnja i individualnih prava novinara, koje je zabilježila Linija za pomoć novinarima od 2006. do danas. 

Među tim slučajevima zabilježeno je: 
– 60 fizičkih napada na novinare i direktnih prijetnji smrću; 
– samo u 15% krivičnih djela prema novinarim donesene su pravomoćne presude; 
– u 22% slučajeva nije ni pokrenuta, a kamoli provedena istraga; 
– u 23,5% slučajeva došlo je do “zatvaranja” predmeta, bez nastojanja policijskih i pravosudnih institucija da otkriju počinitelje i osiguraju pravnu zaštitu novinara; 

Imajući u vidu stalna kršenja medijskih slobodna i ugrožavanje sigurnosti novinara u BiH; uključenost javnih službenika i visokopozicioniranih političara u napade na novinare; nedostupnost pravde novinarima i novinarkama – žrtvama nasilja; kao i izostanak efikasne akcije nadležnih državnih organa i institucija; 

kao novinarke i novinari – članovi Udruženja/druge BH novinari i Kluba novinara Tuzlazahtijevamo: 

1. od nadležnih policijskih, tužilačkih i sudskih organa na svim nivoima vlasti – od kantona, preko entiteta do države i Brčko Distikta – provođenje nezavisne, profesionalne i efikasne istrage o krivičnim i drugim nezakonitim djelima prema novinarima, kao i poduzimanje drugih pravnih radnji koje će rezultirati kaznama za počinitelje. Linija za pomoć novinarima će podijeliti sa nadležnim organima i institucijama vlastitu bazu podataka o neprocesuiranim slučajevima kršenja prava novinara i slobode izražavanja; 

2. od Ureda predsjednika Republike Spske hitno izdavanje akreditacije novinarima BN TV iz Bijeljine, koja im je neophodna za praćenje aktivnosti predsjednika RS Milorada Dodika i izvještavanje sa dogadjaja od značaja za javnost;   

3. od Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačkno – neretvanskog kantona hitnu  i profesionalnu  istragu o napadu na Šteficu Galić i Amera Bahtijara, urednike portala Tačno.net, kao i objavljivanje rezultata istrage u roku od 7 dana.   

4. od Viskog sudskog i tužlačkog vijeća u BiH  hitnu istragu o upadu policije u redakciju portala Klix.ba i postupanje Specijalog tužilaštva Republike Srpske, Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo i Općinskog suda Sarajevu  koji su, kao pravosudne institucije, sudjelovali u izdavanju naredbe o pretresu. 

5. od Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike  Srpske, kao  i od Ministarstva pravde i Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo detaljnu analizu postupanja policije u vezi sa pretresom prostorija portala Klix.ba u kontekstu kršenja prava na slobodu izražavanja i prava novinara na zaštitu izvora informacija, zaštićenih Evropskom poveljom o ljudskim pravima, ustavima entiteta i države BiH,  kao i zakonskim propisima  iz oblasti  krivičnog i građanskog prava.  

6. od Predsjedništva BiH da se najhitnije pozabavi kršenjima medijskih sloboda u BiH i prava novinara na siguran  i slobodan rad, te u skladu sa svojim ovlastima, poduzme mjere koje će osigurati poštivanje  slobode izražavanja  od strane državnih i javnih institucija, na način kako je to nevedeno  u predpristupnom Sporazmu i više godišnjih izvještaja o napretku BiH u procesu EU integracija.  

Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune u navedenim i razumnim rokovima, BH novinari će pozvati novinare i medijske uposlenike iz cijele države na javna okupljanja pred navedenim institucijama, dok se i posljednji zahtjev ne ispuni a javnost obavijesti o mjerama koje su poduzeli u cilju stvaranja sigurnog i tolerantnog okruženja za rad svih medija i novinara u Bosni i Hercegovini. 

Udruženje/udruga BH novinari, Klub novinara Tuzla kao i drugi klubovi koji danas organizuju skupove podrške širom BiH pozivaju ostala novinarska udruženja i medijske sindikate u BiH da podrže nevedene zahtjeve, te da iskažu punu solidarnost sa novinarima i novinarkama, čija se prava sistematski i godinama ugrožavaju. 

Međunovinarska solidarnost, snaga i jedinstvo medijske zajednice u odbrani slobode izražavanja i prava novinara, uz mnogo odgovornije i profesionalnije postupanje nadležnih državnih i javnih institucija, garant su uspješnosti naše borbe za više medijskih sloboda i sigurnost novinarske profesije u BiH – navedeno je u Proglasu.

(Tuzlainfo) / Foto by D. Zabuš – Klix.ba

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.