ZZO TK: Uplata premije osiguranja za 2015. godinu počinje 6. januara

by admin
| 18:53

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavijestili su osigurana lica da od utorka, 06.01.2015. godine, počinje uplata godišnje premije osiguranja za 2015. godinu i aplikacija “markice” u zdravstvene legitimacije.

Visina premije osiguranja za 2015. godinu iznosi 20 KM po osiguranom licu.

“Markica” premije osiguranja za 2015. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog  lica do 31. marta 2015. godine.

Po isteku utvrđenog  roka, premiju osiguranja za 2015. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. 

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:
338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2015. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja u periodu od 06.01.2015. godine do 31.03.2015. godine, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio troškova prilikom korištenja iste saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona.

Rok važenja premije osiguranja za 2014. godinu važi do 31. marta 2015. godine.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.