Vlada TK godinu „kadroviranjem“ ispratila godinu: Potvrđena imenovanja u BKC-u, Aerodromu, ZZO-a, Direkciji cesta…

by admin
| 9:41

Ekspertna družina za smjene i imenovanja Bahrije Umihanića, koja se odaziva na ime Vlada TK, i na posljednjoj sjednici u ovoj godini „kadrovirala“.

“Ekspertna vlada”, nastala kao produkt februarskih demonstracija, a čiji kanton je u debelom budžetskom deficitu u staru godinu je ispratila sa novim imenovanjima.

Tako ja Vlada Tuzlanskog kantona u okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Almire Hurić, dipl.ekonomista za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, počev od 26.12.2014. godine do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog direktora, na najduže tri mjeseca.

Doneseno je i Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” u sastavu Enes Šišić, predsjednik i članovi Dalibor Pašalić i Senad Bećarević, te Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona , na period najduže 90 dana, u sastavu Zlatko Dukić, predsjednik i članovi Edis Bajić i Anel Delić.

Vlada je imenovala Tatjanu Sirćo za člana Nadzornog odbora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona na period utvrđen Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora, a donijela je i Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove “Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona” na period najduže tri mjeseca u sastavu Jusuf Omerović, predsjednik i članovi Mirza Memić i Siniša Blagojević.

Vlada TK imenovala je punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla» i to: Esad Mušanović, predsjednik i članovi Muhamed Majdančić i Almaida Razić.
Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla” u sastavu Asmir Avdić, predsjednik i članovi Zekerijah Smajlović i Milenko Tadić.

(Tuzlainfo)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.