Privremeno finansiranje TK-a: Do kraja marta bez novih budžetskih zapošljavanja

by admin
| 14:36

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o privremenom finansiranju tog kantona u iznosu od 67.983.979,66 KM za period 1. januar – 31. mart 2015. godine. Do donošenja kantonalnog budžeta za iduću godinu, bit će finansirani isti programi a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje s 31. decembrom 2014. godine, saopćeno je danas iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. 

Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok ne bude donesen budžet Tuzlanskog kantona za 2015. 

Pravni osnov za donošenje Odluke o privremenom finansiranju TK sadržan je u Ustavu Tuzlanskoga kantona, gdje je utvrđeno da Skupština Kantona donosi zakone, kao i Zakonu o budžetima u Federaciji BiH kojim je utvrđeno da se, ako Skupština ne donese budžet prije početka fiskalne godine, finansiranje obavlja privremeno a najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine. 

Prema Zakonu o budžetima u Federaciji BiH, usvajanje dokumenta okvirnog budžeta prethodi izradi nacrta budžeta za narednu fiskalnu godinu. 

Kako do sada taj dokument nije usvojen, odnosno kako koraci u proceduri izrade budžeta nisu realizovani u skladu sa Zakonom, Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu neće biti donesen do 31.12.2014. godine, te je donesena Odluka o privremenom finansiranju za period od 1.1. do 31.03. 2015. godine. 

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.