Priznanje: UKC-u Tuzla nagrada za izvrsnost u kategoriji dobre prakse

by admin
| 16:21
  •  
  •  
  •  
  •  

Na „Drugom stručnom seminaru za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH“ koji je održan u Sarajevu 15. i 16. decembra 2014. godine Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla dodijeljeno je priznanje za izvrsnost u kategoriji dobre prakse.

Prema riječima načelnice Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta, mr.sci.ecc, Maide Nuhić, dipl. pravnika, UKC Tuzla je ovo priznanje dobila kao ustanova koja je najviše doprinijela širenju projekta i pomoći drugima pri uspostavi sistema kvaliteta i sigurnosti.

UKC Tuzla se uspostavom, održavanjem i unapređenjem sistema  kvaliteta i sigurnosti bavi jedanaest godina i posljednjih godina uključena je u pružanje pomoći drugim zdravstvenim ustanovama u tom području.

Ta pomoć se ogleda u učešću zaposlenika UKC Tuzla u edukaciji koju organizuje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) i koja je provođena u KCU Sarajevo, Sveučilišnoj bolnici i Regionalnom medicinskom centru Mostar, Kantonalnoj bolnici Bihać, Općoj bolnici i Domu zdravlja Gračanica, Kantonalnoj bolnici i Domu zdravlja Zenica, Domu zdravlja Cazin, Visoko i Breza, Zavodu za bolesti ovisnosti KS itd.

Pored toga, zaposlenici iz Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta su uzeli učešće u procesu facilitacije, tj.davanja savjeta za uspostavu sistema kvaliteta i sigurnosti i pripremi za certifikaciju i akreditaciju, u Kantonalnoj bolnici Zenica i KCU Sarajevo, kao i u pripremi za akreditaciju porodilišta u projektu “Bolnica prijatelj beba” u Regionalnom medicinskom centru Mostar, Sveučilišnoj bolnici Mostar i Kantonalnoj bolnici Bihać.

Zaposlenici iz Sektora održavaju i stalne kontakte i razmjenjuju iskustva sa službama i zaposlenicima drugih zdravstvenih ustanova po pitanjima kvaliteta i sigurnosti.

(TI/UKC Tuzla)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.