Od blagajnika do šefa kabineta: Vlada TK odobrila nova zapošljavanja na Univerzitetu u Tuzli

by admin
| 15:50

Vlada TK na današnjoj sjednici je donijela nekoliko Odluka kojima je data zaglasnost na nova zapošlajvanja na Univerzitetu u Tuzli:

Donesena je Odluku o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na JU Univerzitet u Tuzli. Riječ je o radnom mjestu nastavnik na Pravnom fakultetu, u sva naučno-nastavna zvanja za širu naučnu oblast – državno i međunarodno javno pravo, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom u skladu sa Standardima visokog obrazovanja i normativima.

Vlada je također dala saglasnost za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: laborant, jedan izvršilac sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vrijeme, blagajnik Studentskog centra sa SSS kvalifikacijom na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže do dvije godine kao i prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme na navedeno radno mjesto bez raspisivanja oglasa do okončanja postupka po raspisanom oglasu, a najduže do 90 dana.

Također je data saglasnost na prijem zaposlenika na mjesto šefa Kabineta rektora, jednog izvršioca sa VSS kvalifikacijom na neodređeno vrijeme, pomoćnog kuhara sa PK kvalifikacijom i spremačice sa NK kvalifikacijom također na neodređeno vrijeme, referenta za studentska pitanja sa SSS kvalifikacijom do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva i domara na neodređeno vrijeme sa VK/SSS/KV kvalifikacijom.
Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto referent za plan i analizu, jedan izvršilac sa VSS kvalifikacijom, na neodređeno vrijeme, te zaključivanje ugovora o radu sa izabranim kandidatom kao i za unos njegovih matičnih podataka u jedinstveni sistem centralizovanog obračuna plaća.

Vlada TK također je dala saglasnost za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto viši stručni saradnik u Uredu za među-univerzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, jedan izvršilac sa VSS kvalifikacijom, na neodređeno vrijeme, te zaključivanje ugovora o radu sa izabranim kandidatom, kao i za unos njegovih matičnih podataka u jedinstveni sistem centralizivanog obraćuna plaća.

(Tuzlainfo)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.