Tuzlanski kanton: Etiku i anti-korupciju uvesti u nastavni proces?!

by admin
| 7:33

Predstavnici obrazovnih institucija sa područja Tuzlanskog kantona  raspravljali su jučer o mogućnostima i načinima uvođenja teme etika i anti-korupcija u nastavni proces na debati koju je organizovala Anti-korupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.

Saša Marković, direktor Omladinskog komunikativnog centra iz Banja Luke, predstavio je trenutne aktivnosti koje se realizuju u ovoj oblasti. Tokom debate, učesnici su naveli kao najbolju opciju ua  časove odjeljenskih zajednica te su istakli kako bi bilo nužno osigurati i vrlo precizne smjernice za nastavno osoblje u vidu priručnika. Takođe, ovim bi trebala biti obuhvaćena i edukacija osoblja koje će raditi sa djecom i mladima kako bi oni na najbolji način mogli prenijeti djeci znanje iz ove oblasti.

Mreža nevladinih organizacija ujedinjenih u borbi protiv korupcije ACCOUNT okuplja 156 organizacija i jedan od osnovnih ciljeva jeste jačanje kapaciteta i uloge organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije. Odabir tema za diskusije i javne debate koje se organizuju u okviru projekta rezultat su aktivnosti sektorskih radnih grupa i istraživanja o najvećim problemima u svakom od sektora koje ove grupe provode na terenu.

Uvođenje  etike i anti-korupcije u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola i javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini predviđeno je i Akcionim planom za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.