Akreditacija Univerziteta u Tuzli: Komisija pripremila završnu procjenu stanja na Univerzitetu

by admin
| 14:01

Na Univerzitetu u Tuzli, krajem prošle sedmice boravila je Komisija za eksternu evaluaciju, koja je imala za cilj objektivno i nepristrano vrednovanje i reviziju kvalitete i davanje preporuka o institucionalnoj akreditaciji.

Akreditacija visokoškolskih ustanova u BiH provodi se po načelima bolonjskog procesa, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, a jedan od ciljeva akreditacije je gradnja evropski prepoznatljivog sistema kvaliteta u visokom obrazovanju koji će omogućiti prepoznavanje Univerziteta u Tuzli unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i mobilnost studenata i nastavnika i prepoznavanje diploma koje ova institucija izdaje.

Komisija su činili: Prof.dr. Dejan Bokonjić, predstavnik akademske zajednice u BiH, predsjednik; Prof.dr. Sedin Kobašlija, predstavnik akademske zajednice u BiH, član; Prof.dr. Duljko Hasić, predstavnik privrede i prakse, član; Mrs. Maria Elisabeth Weber, međunarodni predstavnik, član i Tonka Krešić, student, član.

Komisija je obavila razgovore sa predstavnicima menadžmenta Univerziteta, te službama i menadžmentima fakulteta, predstavnicima studenata, a obišla i Kampus sa ciljem uvida u raspoloživost prostornih kapaciteta, laboratorijske opreme i drugih resursa Univerziteta.

Komisija za akreditaciju je održala sastanak zatvorenog tipa za članove Komisije na kojem su pripremali završnu procjenu stanja na Univerzitetu.

Izvršena je prezentacija usmenog izvještaja o institucionalnoj akreditaciji Univerziteta koja je rezultirala preporukom za punu akreditaciju.

(Tuzlainfo)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.