Ministar Bukvarević je 22. jula primljen u Izolatorij kao težak bolesnik. Nakon nekoliko dana, prikopčan je na respirator u izuzetno teškom stanju. Posljednja 24 sata bio je u stabilnom stanju, da bi ponovo nastupilo izuzetno pogoršanje.

Salko Bukvarević je rođen 1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija.

Osnovnu školu i Srednju građevinsko-geodetsku tehničku školu završio je u Tuzli.

Na Rudarsko-geološkom-građevinskom fakultetu u Tuzli diplomirao 1996. godine, magistrirao 2004. godine, a doktorirao 2011. godine. Na ovom fakultetu izabran u zvanje docenta.

Od 1995. do 1998. godine bio sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona, od 1998. do 2007. direktor JU BKC TK-a, od 2007. do 2010. izabrani zvaničnik - profesionalni zastupnik u Skupštini TK-a, a od 2012. godine stručni saradnik za investicije u Sektoru za rudarstvo JP EPBiH.

Pripadnik je Armije RBiH od 1992.-1995. godine i jedan je od osnivača Patriotske lige i dobitnik zlatnog znaka PL-a BiH.

Jedan je od osnivača SDA u Tuzli. Bio je član Predsjedništva SDA od 1996.-1999. godine, predsjednik Općinskog odbora SDA Tuzla (2003.-2015. godine). U trenutku smrti obnašao je funkciju potpredsjednika GO SDA Tuzla.

Kao član komisije učestvovao u pisanju Ustava Tuzlanskog kantona. Učestvovao u formiranju Građevinskog odsjeka na Rudarskom fakultetu u Tuzli. Radio na projektima "Perspektive naučnog istraživanja u oblasti eksploatacije ukrasnog kamena u BiH" i "Praćenje pomjeranja i deformacija terena u gradu Tuzli", te drugim.

Dobitnik je više ratnih i mirnodopskih priznanja i pohvala.

(TI)