Tuzlanski kanton: Utvrđena lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja

by admin
| 13:26

Vlada TK na današnjoj sjednici donijela je Odluku kojom utvrđuje Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sačinjena prema internacionalnim nezaštićenim nazivima lijeka INN-(generičkim nazivima), kao i cijene lijekova na Listi lijekova Tuzlanskog kantona.

Dokument se sastoji od dvije liste. Listu A čine lijekovi sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni lijeka od 100%, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka. Na listi B su lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom Vlade TK saglasno finansijskim mogućnostima Kantona.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena je obaveza kantona da usaglase pozitivne liste lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Da bi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona moglo pristupiti izradi prijedloga Pozitivne liste lijekova neophodno je predhodno utvrditi Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK – generičku listu lijekova sa usaglašenim cijenama – saopšteno je.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.