četvrtak, 28 Maj 2020 21:06

Predsjedavajuća GV Tuzla: Među onima koji negoduju zbog online sjednice su i vijećnici koji su glasali za izmjenu i dopunu Poslovnika

0905 natasa

Sutra, 29. maja održava se vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Opozicija, među kojima su najglasniji vijećnici SDA, oštro se protivi ovakvom načinu rada jer smatraju da predviđene tačke dnevnog reda zahtijevaju obrazloženja i diskusiju, a ne glasanje putem maila, bez rasprave i prijedloga.

S druge strane, pozicija u Gradskom vijeću Tuzla tvrdi da je način rada Gradskog vijeća već ranije dogovoren kada su se razmatrale izmjene i dopune Poslovnika.

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Nataša Perić je istakla da „obzirom da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 16.3.2020. godine donijela Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine, Gradsko vijeće Tuzla je na sjednici održanoj 26.3.2020. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla kojom je propisana procedura zakazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama za vrijeme trajanja stanja nesreće.

-Članom 81.b. stav 2. Poslovnika propisano je da se poziv i materijali za sjednicu vijećnicima šalju putem e-maila,  a članom 81.c. da su „nakon slanja poziva i materijala za sjednicu na način propisan odredbama prethodnog člana Poslovnika, vijećnici dužni poslati e-mail sa svojim pisanim izjašnjenjem o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Na sjednici koja je održana 26. marta 2020. godine, osim jednog vijećnika, ostali prisutni vijećnici su glasali za izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla. Među vijećnicima koji su glasali za izmjenu i dopunu Poslovnika su i vijećnici koji su danas izrazili svoje nezadovoljstvo održavanjem elektronske sjednice – naglašava predsjedavajuća Nataša Perić.

Kako je istakla,  iz citiranih odredbi Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla proizilazi da se, sve dok je na snazi Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine, zakazuju se i održavaju vanredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, a slanje poziva i materijala odnosno izjašnjavanje vijećnika se obavlja elektronskim putem.

Kada je riječ o tačkama kojima je predviđen izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima, a što vijećnici opozicije smatraju kao naročito sporno, predsjedavajuća Perić je kazala da je istekao ili uskoro ističe mandat nadzornim i upravnim odborima u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Tuzla, imenovani su odnosno predloženi članovi u privremene nadzorne i upravne odbore, a sve u cilju kontinuiranog rada preduzeća i ustanova. Iz tog razloga, na sutrašnjoj sjednici će biti i ove tačke dnevnog reda – kazala je Nataša Perić.

(Tuzlainfo.ba)

 


farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu