Grad Tuzla priprema rebalans Budžeta: Prihodi manji skoro za milion KM, tri miliona za pomoć privredi

by nedim
| 20:04
  •  
  •  
  •  
  •  

Danas je održana 74. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle na kojoj je razmatran obiman dnevni red koji se, najvećim dijelom, odnosio na stvaranje uslova za realizaciju mjera za prevazilaženje ekonomskih i socijalnih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Razmatran je i utvrđen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 1.1. do 31.12.2020. godine, kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu.

Budžet Grada Tuzle za 2020. godinu, u iznosu od 76.788.663,49 KM, Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu planira se u iznosu od 75.834.663,96 KM, što je manje za 953.999,53 KM, odnosno za 1,24%.

Aktom Ministarstva finansija TK – Revidirane projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza gradova/općina TK za 2020. godinu i projekcije za period 2021.-2023. godina, prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave za Grad Tuzla umanjeni su za iznos od 1.746.497,00 KM, a porez na dohodak umanjen za iznos od 3.259.529,00 KM.

Pored toga, aktom JU Direkcija regionalnih cesta TK – Revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza, prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta za Grad Tuzla umanjeni su za 226.917,00 KM, dok je prihod od indirektnih poreza za finansiranje autocesta i drugih cesta u FBiH umanjen za 94.901,00 KM. Pad prihoda je evidentiran i na drugim budžetskim pozicijama.


Istovremeno, Grad Tuzla, kao i druge jedinice lokalne samouprave, suočen je sa povećanim potrebama privrednih subjekata i građana koji su pogođeni ekonomskim i socijalnim posljedicama pandemije.

– Podsjećamo da je Gradsko vijeće još u aprilu ove godine, donijelo prvi set mjera za ublažavanje posljedica pandemije. Po osnovu Odluke o privremenom oslobađanju od obavezq plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina, komunalne naknade i obaveze plaćanja zakupnine za korištenje prostora u evidenciji grada Tuzle prihodi su umanjeni su za 410.000,00 KM. Pored toga, Grad je preuzeo i obavezu pokrivanja troškova JU zapredškolskiodgoj i obrazovanje „Našedijete“ Tuzla, jer je donesena Odluka o oslobađanju od obaveze plaćanja participacije korisnika usluga za boravak djece u ovoj javnoj ustanovi od dana 13.03.2020.godine do okončanja obustave odgojno – obrazovno grada – istakli su iz Gradske uprave Tuzla.

Na inicijativu gradonačelnika Tuzle i jednog broja zastupnika u Parlamentu Federacije BiH, usvojen je Zakon o otklanjanju zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronovirusa (COVID 19), kojim je omogućeno da se sredstva prikupljena po osnovu posebne naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa i koja su akumulirana na namjenskom računu Budžeta Grada Tuzle -„Sredstva za izgradnju i održavanju skloništa“ usmjeravaju se u Budžet Grada Tuzla za 2020. godinu u iznosu od 1.200.000,00 KM, iz razloga što se prenamjenjuju i usmjeravaju na namjenski račun Fonda za ublažavanje posljedica izazvanih COVID-om 19. Sredstva ovog Fonda će, uz već postojeće mjere, biti usmjerena na ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije.

Sve pomenuto je uticalo na pripremu i utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, koji pored razvojne ima jaku ekonomsku i socijalnu komponentu.Oko pet miliona KM u rebalansiranom Budžetu Grada Tuzle se odnosi na različite socijalne mjere. Kada je u pitanju razvojni aspekt Budžeta, najveća podrška privredi obezbjeđena je investiranjem Grada u komunalnu gradnju u iznosu od 16,4 miliona KM, što je dobro za unapređenje kvaliteta života građana, ali i za održivost i razvoj više privrednih grana, prije svega građevinskog sektora, ali i svih drugih povezanih djelatnosti. Kada se tome dodaju nove investicije u širenje mreže, koje su u 2020. godini planirali JP Vodovod i kanalizacija i Centralno grijanje d.d. Tuzla, u vrijednosti od oko 13,1 milion KM, ukupna ulaganja u oblast izgradnje dostižu iznos od oko 29,5 miliona KM. U prijedlogu Budžeta je planirano i oko tri miliona KM za direktne i aktivne mjere podrške privredi, najvećim dijelom za mjere podrške za prevazilaženje negativnih posljedica pandemije.

U cilju što efikasnije primjene planiranih mjera za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije, na Kolegiju su utvrđeni i prijedlozi pravilnika za dodjelu sredstava: Prijedlog Pravilnika za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za lica kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa COVID-19 (planirani iznos sredstava za dodjelu je 500.000 KM), Prijedlog Pravilnika o načinu raspodjele bespovratnih finansijskih sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (planirani iznos sredstava za dodjelu je 600.000 KM) i Prijedlog Pravilnika o načinu raspodjele bespovratnih finansijskih sredstava za subvencije javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Tuzla s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (planirani iznos sredstava za dodjelu je 500.000 KM).

Pored pomenutih tačaka dnevnog reda, Kolegij gradonačelnika je razmatrao Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1. do 31.12.2019. godine, Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Grada Tuzle za period 1.1. do 31.12.2019. godine, Informaciju o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika grada Tuzle za 2019. godinu, Izvještaja za 2019. godinu o realizaciji Strategije razvoja grada Tuzle do 2026. godine-Revidirana Strategija razvoja grada Tuzle za period od 2019.-2021. godine, Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, te imovinsko-pravne, urbanističko-prostorne akte i druge akte.

Sve tačke dnevnog reda su razmatrane u funkciji pripreme za održavanje sjednice Gradskog vijeća Tuzle – saopšteno je iz Gradske uprave Tuzla.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.