Objavljen spisak dobitnika Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh

by nedim
| 5:07
  •  
  •  
  •  
  •  

U Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu („Sl.glasnik Grada Tuzla“, broj 12/19 i 4/20) na poziciji “Nagrade studentima, učenicima i sportistima za natprosječan uspjeh” izdvojena su sredstva u iznosu od 60.000,00 KM.

Na osnovu člana 4. Odluke o uslovima, postupku, visini i kriterijima za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 2/19), dana 10.03.2020. godine,  na zvaničnoj web stranici Grada Tuzla (www.tuzla.ba) objavljen je Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista s područja Grada Tuzla.

Na raspisani Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle ukupno je pristiglo 90 prijava. Sve prijave su bile blagovremene, a svih 90 prijavljenih kandidata ispunjavaju uslove za Nagradu.

U skladu sa Program raspodjele finansijskih sredstava za Nagradu Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista s područja grada Tuzle u pethodnoj školskoj/kalendarskoj, finansijska sredstava u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM dodjeljena su za 90 prijavljenih kandidata prema sljedećim kategorijama:

– 14 sportista (visina Nagrade određena Odlukom sportskom saveza grada Tuzla o proglašenju najuspješnijeg sportiste u prethodnoj godini); najniža Nagrada je 550,00 KM a najviša 1.000,00 KM.
– 45 studenta, koji su položili sve ispite u prethodnoj školskoj godini sa najnižom prosječnom ocjenom 9,5, u iznosu od 900,00 KM;
– 1 učenik generacije srednje škole u prethodnoj školskoj godini u iznosu od 500,00 KM;
– 30 učenika , koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u oblasti kulture, nauke u pojedinačnoj konkurenciji za tu školsku godinu, u iznosu od 315,00 KM.


Spisak kandidata pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.