JKP Komunalac Tuzla: Počela akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada

by admin
| 20:12

Jesena akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada, koju JKP “Komunalac Tuzla” provodi prema Programu odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području Općine Tuzla za 2013. godinu predviđena je u vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada, u sedmici od 20 – 27. oktobra 2014. godine u vremenu od 8 do 14 sati.

-Otpad će se odlagati za korisnike usluga u kolektivnom smještaju (zgrade) pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza istog. Građani će imati priliku da u dane redovnog odvoza komunalnog otpada, odlože i stari namještaj, sanitarije i druge vrstu otpada koje pripadaju kategoriji krupnog i kabastog otpad – saopšteno je iz JKP Komunalac Tuzla.

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada.

To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatra: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.