Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla: Saopštenje predsjedavajuće Nataše Perić (VIDEO)

by admin2
| 13:35
  •  
  •  
  •  
  •  

Danas, 5.5.2020. godine,  održana je 7. vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su se vijećnici elektronskim putem izjasnili o  tačkama dnevnog reda.

Sve predložene tačke dnevnog su usvojene, jer su dobile potrebnu većinu.

– Na prvoj tački dnevnog reda razmatran je izvještaj mandatno-imunitetske komisije, na kojoj su vijećnici prihvatili izvještaj Centralne izborne komisije u kojim je umjesto vijećnika Ivice Kovačevića (dao ostavku na mjesto vijećnika) za vijećnika  u Gradskom vijeću Tuzla ispred HDZ BiH, imenovan Nikica Vidović.

– U sklopu 2. tačke dnevnog reda, vijećnici su razmatrali i usvojili imovinsko pravna akta, među kojima su između ostalih bile Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta F, s pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline Stupine u Tuzli. Takođe, vijećnici su, između ostalog, usvojili Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača neposrednom pogodbom i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle (Poslovna zona Kreka sjever).


– Na trećoj tački dnevnog reda razmatrana je i usvojena Odluka o davanju prethodne saglasnosti na odluku o oslobađanju od obaveza plaćanja iznosa participacije korisnika usluga za boravak djece u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla.-

Takođe, razmatrane su i usvojene odluke o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija.

– Pod petom tačkom dnevnog reda vijećnici su dali saglasnost Nadzornom odboru JKP Komunalac DOO Tuzla, za imenovanje direktora.

– Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatrano je više pitanja vezanih za Centralno grijanje Tuzla. Sve predložene tačke dobile su potrebnu vijećnićku većinu.

– Na dnevnom redu bili su i izvještaji Komisije za izbor i imenovanja.

Na kraju želim da kažem da sam prihvatila ideju vijećnika Elvira Kasumovića o potrebi da se zahvalimo građanima Tuzle za disciplinovano pridržavanje mjera propisanih od štabova civilne zaštite i kriznih štabova, u borbi protiv pandemije.

Već dvadeset dana zaredom u Tuzli i Tuzlanskom kantonu nema registrovanih osoba koje su pozitivne na koronavirus. Gradsko vijeće smatra da najveća zasluga pripada građanima koji su disciplinovano poštovali mjere naređene od štabova civilne zaštite i kriznih štabova. Da se građani nisu ponašali tako odgovorno, ovakva epidemiološka situacija ne bi bila postignuta. Istovremeno, želimo naglasiti da je pandemija, nažalost,  još uvijek u toku i da građani i poslovni subjekti  trebaju sačuvati  sve mjere opreza, najmanje dok Svjetska zdravstvena organizacija ne proglasi  prestanak pandemije.

S obzirom na to da će nekim poslovnim subjektima ovih dana biti dopušten rad, mišljenja smo da je to dobro  za ekonomske  i socijalne  prilike, ali da i dalje predstavlja zdravstveni rizik, pa se preporučuje svim poslovnim subjektima i građanima i dalje maksimalno pridržavanje svih mjera opreza.

U narednom periodu Gradsko vijeće Tuzla će u skladu sa potrebama i prioritetima  vezanim za stanje nesreće,  raditi u kontinuitetu  i donositi odluke koje su u interesu svih građana Tuzle – navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Nataša Perić, prof.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.