ZZO TK: Građani mogu na preglede u javne zdravstvene ustanove i bez ovjerene knjižice

by admin2
| 16:25
  •  
  •  
  •  
  •  

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, u skladu sa već donesenim mjerama kriznog štaba Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, te proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH, u cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa korona, obavještava sva osigurana lica da isti mogu odlaziti na preglede u javne zdravstvene ustanove, a da pri tome ne moraju imati ovjerenu zdravstvenu legitimaciju, niti apliciranu premiju osiguranja tzv. markicu.

Osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite bez obzira na ovjeru zdravstvene legitimacije i posjedovanje premije osiguranja ili oslobađanja od plaćanja participacije za vrijeme trajanja stanja nesreće u Federaciji BiH. U tom smislu zdravstvene ustanove su dužne pružati zdravstvenu zaštitu u skladu sa navedenim.

Obavještavamo vas da će radi novonastale situacije radno vrijeme poslovnica zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona biti ograničeno za rad sa strankama u periodu od 8 h do 11 h i 12 h do 13 h i 30 min.

Molimo sva osigurana lica da ne dolaze u prostorije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i poslovnice osim u hitnim slučajevima, te da sačekaju sa predajom zahtjeva i dokumentacije koja nije hitna kako bi se izbjegle gužve i veći broj okupljanja ljudi na jednom mjestu.

Što se tiče ostvarivanja pojedinačnih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obavještvamo osigurana lica o sljedećem:

– Razmatranje po zahtjevima za medicinsku rehabilitaciju i upućivanje osiguranih lica odgađa se dok traje stanje nesreće koje je proglašeno na području Federacije BiH. U tom smislu obavještavaju se osigurana lica da s obzirom na postojeće stanje neće zakasniti sa podnošenjem zahtjeva, te će se za vrijeme trajanja stanja nesreće u Federaciji BiH rokovi za upućivanje na produženu medicinsku rehabilitaciju biti produženi.

– Uputnice za dijagnostičke pretrage CT i MRI dostavljat će se službeno od strane zdravstvenih ustanova, a Zavod će ih po obradi dostavljati osiguranim licima na adresu stanovanja.

– Potvrde za ortopedska pomagala će se dostavljati službeno putem javnih zdravstvenih ustanova kod kojih su ovlašteni ljekari za izdavanje istih. Sva ortopedska i druga pomagala koja se izdaju od strane ovlaštenog ljekara iz jzu dom zdravlja će se po potvrđivanju od Zavoda dostaviti osiguranim licima na adresu stanovanja.

– Potvrde za ortopedska i druga pomagala koja se izdaju od ovlaštenih ljekara sa JZU UKC Tuzla će se dostavljati službenim putem od navedene ustanove i po potvrđivanju vraćati nadležnoj ustanovi na dalju nadležnost.

– U vezi obaveze provjere funkcionalnosti i kontrole izrađenih ortodontskih pomagala u skladu sa članom 18. Uredbe o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine TK” broj: 13/18) provjera kontrole se obustavlja za period trajanja stanja nesreće, te će se plaćanje izvršenih pomagala vršiti bez izdavanja potvrde o izvršenoj kontroli ortodontskog aparata.

Na ovaj način Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastoji da prati aktuelnu epidemiološku situaciju i da učini sve potrebne mjere u cilju suzbijanja širenja virusnih infekcija. Sve informacije koje se tiču prava iz zdravstvenog osiguranja građani mogu da dobiju putem emaila Zavoda: info@zzotk.ba ili putem telefona koja su tačno naznačena na web stranici Zavoda.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.