Krizni štab FBiH: Zatvoriti vrtiće, otkazati sportske i kulturne događaje, ograničiti kretanje…

by nedim
| 14:28
  •  
  •  
  •  
  •  

Krizni štab FBiH danas je uputio novu pooštrenu Naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

Naredba obuhvata preporuku da se obustavi rad vrtića na području cijele Federacije BiH, a kantonima u kojima to još nije učinjeno naložena je obustava nastave u školama.
Naredbu koja odmah stupa na snagu prenosimo u cijelosti:

1. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da donesu naredbu o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.

2. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da na području kantona obustave rad dječijih vrtića u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.

3. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području kantona, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.

4. Preporučuje se stanovništvu u Federaciji BiH, kao i stranim državljanima u Federaciji BiH, da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

5. Svim učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Federacije BiH, dok traje obustava nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja. Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji, odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika, a za punoljetne osobe: učenike i studente, navedena je osobna odgovornost.

6. Svom stanovništvu u Federaciji BiH, kao i stranim državljanima u Federaciji BiH, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.

7. Nalaže se menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi u Federaciji BiH, da zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim saradnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kom osnovu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

8. Nalaže se svim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima u Federaciji BiH da u uvjetima promijenjene epidemiološke situacije, odnosno u uvjetima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19) ne napuštaju Federaciju BiH ni po kojem osnovu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

9. Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanjem epidemiološke situacije u Federaciji BiH. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

10. Ovom naredbom zamjenjuje se naredba broj: 01-33-1426/20 od 11. marta 2020. godine.

11. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a to je 12. mart 2020. godine.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.