Produžen rok za prijavu na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu u gradu Tuzla

by admin2
| 20:00
  •  
  •  
  •  
  •  

Grad Tuzla i Udruženje trenera CEFE u BiH, obavještavaju zainteresirane osobe iz Tuzle da je produžen rok za prijavu na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu u gradu Tuzla, kroz projekat podržan od  Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Rok za prijavu po ovom Javnom pozivuprodužen je do 25. marta 2020. godine.

Prijave na ovaj Javni poziv mogu se predati lično u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala) u glavnoj zgradi Gradske uprave Tuzla ili putem pošte na adresu: Grad Tuzla- Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Ul. ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, sa naznakom:  „Prijava na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu. -Ne otvarati-.“

Na poziv se mogu prijaviti fizička lica sa mjestomprebivališta u gradu Tuzli.

Ciljne grupe koje imaju prednost pri apliciranju su mlade osobe (do 35 godina) i žene.


CEFE Program podrške poduzetništvu na teritorijigrada Tuzle, realizuje se na osnovu Ugovora o saradnji Grada Tuzla i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Ambasade SAD u BiH i Grada Tuzla. Program je  otvoren za poslovne poduhvate koji kao rezultat podrazumijevaju formalno osnivanje privrednog subjekta.

Očekivani broj učesnika u programu podrške u gradu Tuzla je 25.

Kroz ovaj Program polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, podrška u izradi biznis plana, prezentaciji poslovnog poduhvata stručnoj komisiji i registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska i mentorska podrška kroz Mrežu podrške preduzetništvu.

CEFE Program podrške poduzetništvu dio je aktivnosti na uspostavi Mreže podrške preduzetništvu, neformalne koalicije institucija, organizacija i kompanija zaintersiranih za strateški pristup kreiranju poticajnog okruženja za pokretanje poslovnih poduhvata. Članice mreže promovišu aktivan odnos u podršci poduzetnicima, saradnju na razvoju novih poticajnih politika i unapređenje javne percepcije poduzetništva.

Cijeli tekst Javnog poziva, dodatne informacije o Programu, kao i Formular za apliciranje moguće je preuzeti na web sajtovima Grada Tuzla (www.grad.tuzla.ba) i Udruženja trenera CEFE u BiH (www.cefebih.org), kao i uCentru za pružanje usluga građanima (Šalter sala)i Uredu za poduzetnike, u glavnoj  zgradi Gradske uprave Tuzla.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.