Kadrovska pitanja Vlade TK: Imenovano nekoliko direktora

by admin2
| 16:19
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona je danas održala nastavak jučer započete 35. redovne sjednice.

Data je saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja za prijem državnog službenika, višeg stručnog saradnika za normativno-pravne poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također saglasnost je data Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta – daktilografa i Općinskom sudu u Tuzli za prijem dva viša referenta – portira i jednog višeg referenta domara, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Kadriju Omazića na poziciju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo i Fejzu Begovića na poziciju direktora Poljoprivrednog zavoda, uprava u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na period od pet godina, počevši od 16.03.2020. godine.

Također, Vlada je, shodno prijedlogu Odluke Nadzornog odbora o izboru vršioca direktora Javnog preduzeća, dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za imenovanje Ejuba Arapčića na poziciju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća.

Vlada je imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog  kantona, na period od četiri godine, te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju članova privremenih školskih odbora na području Tuzlanskog kantona.


(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.